Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 04:29:07 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14000Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: co het suc trong 04:29:07 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013
1,Có 2 vật dao động điều hòa tren 2 đoạn thẳng song song gần nhau với cùng bien độ A tần số 3Hz và 6 Hz Lúc đầu 2 vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ A/2 Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ là bao nhiêu?
 
Mong mọi người giải giúp em bài này ạ!Em xin cảm ơn [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:41:13 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013
1,Có 2 vật dao động điều hòa tren 2 đoạn thẳng song song gần nhau với cùng bien độ A tần số 3Hz và 6 Hz Lúc đầu 2 vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ A/2 Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ là bao nhiêu?
 
Mong mọi người giải giúp em bài này ạ!Em xin cảm ơn [-O< [-O< [-O<
em có thể dùng PT hay vecto quay, tuy nhiên dùng Vecto quay sẽ nhanh hơn
Dùng phương trình từ GT xuất phát từ A/2 chúng ta có 3 TH (do không biết chúng cùng chiều dương, cùng chiều âm hay ngược chiều)
Th1: [tex]x1=Acos(6\pi.t-\pi/3),x2=Acos(12\pi.t-\pi/3)[/tex] ==> giải PT x1=x2 ==> lấy k bé nhất
==> [tex]t1=\frac{2\pi}{3.2\pi(f1+f2)}[/tex]
Th2: [tex]x1=Acos(6\pi.t+\pi/3),x2=Acos(12\pi.t+\pi/3)[/tex] ==> giải PT x1=x2 ==> lấy k bé nhất
==> [tex]t2=\frac{4\pi}{3.2\pi(f1+f2)}[/tex]
Th3: [tex]x1=Acos(6\pi.t-\pi/3),x2=Acos(12\pi.t+\pi/3)[/tex] ==> giải PT x1=x2 ==> lấy k bé nhất
==> [tex]t3=\frac{2\pi}{2\pi(f1+f2)}[/tex]
(so sánh 3 giá trị ==> KQ)
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: bhnbtl trong 04:01:08 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
vậy nếu dùng véctơ quay thì giải thế nào


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: k4shando trong 09:08:32 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2013
Thầy có thể giải bằng pp chuyển động tròn đều dc ko ạ , vì em thấy bài này có tần số góc khác nhau nên chưa biết là sẽ làm thế nào


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:24:45 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2013
Bài này hỏi rất nhiều lần trên Diễn Đàn rồi, có ít nhất 3 topic giải bài này. Lần sau tác giả nên sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

Giải bằng phương pháp vector quay xem tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8476.0).