Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: adamdj trong 02:08:01 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13983Tiêu đề: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: adamdj trong 02:08:01 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2013
Mạch RLC mắc nối tiếp [tex], f=50Hz,R=100\Omega,C=\dfrac{10^{-4}}{2\sqrt{3}\pi}F[/tex]. Nếu chọn chiều dương của dòng điện này thích hợp và gốc thời gian là lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có gia trị tức thời u=-100V thì cương độ dòng điện có pha ban đầu là [tex]\dfrac{-\pi}{3}rad[/tex]. Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL:
A. [tex]u_{RL}=200cos(100\pi t(V)[/tex]
B. [tex]u_{RL}=200\sqrt{2}cos(100\pi t(V)[/tex]
C. [tex]u_{RL}=100\sqrt{2}cos(100\pi t -\dfrac{2\pi}{3}(V)[/tex]
D. [tex]u_{RL}=100cos(100\pi t- \dfrac{\pi}{3}(V)[/tex]

Thầy cô và các bạn làm giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: havang1895 trong 08:24:54 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2013
Mạch RLC mắc nối tiếp [tex], f=50Hz,R=100\Omega,C=\dfrac{10^{-4}}{2\sqrt{3}\pi}F[/tex]. Nếu chọn chiều dương của dòng điện này thích hợp và gốc thời gian là lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có gia trị tức thời u=-100V thì cương độ dòng điện có pha ban đầu là [tex]\dfrac{-\pi}{3}rad[/tex]. Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL:
A. [tex]u_{RL}=200cos(100\pi t(V)[/tex]
B. [tex]u_{RL}=200\sqrt{2}cos(100\pi t(V)[/tex]
C. [tex]u_{RL}=100\sqrt{2}cos(100\pi t -\dfrac{2\pi}{3}(V)[/tex]
D. [tex]u_{RL}=100cos(100\pi t- \dfrac{\pi}{3}(V)[/tex]

Thầy cô và các bạn làm giúp em với

câu a
ZL = 100 căn 3, phi RL = 0, U0RL = 200


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:31:34 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2013
THầy giải thích kĩ đi ạ, em vẫn chưa hiểu :S-


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: adamdj trong 10:34:36 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2013
Sao tự nhiên có như thế hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: kydhhd trong 11:10:57 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2013
THầy giải thích kĩ đi ạ, em vẫn chưa hiểu :S-

mình mới nghĩ ra cách loại trừ như sau thôi, để thầy havang1895 lên giải cụ thể xem thế nào
+ thứ nhất pha ban đầu của hiệu điện thế hai đầu RL phải sớm pha hơn cương độ dòng điện ======> Đáp án C và D loại, nên chỉ còn đáp án A và B
+ Thứ 2: trong đáp án A và B thì uRL sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc pi/3, mà tan(pi/3)=Zl/R====>[tex]Zl=100\sqrt{3}\Omega[/tex]
+[tex]Zc=200\sqrt{3}\Omega \Rightarrow Uc=2Ul;Uc=2\sqrt{3}Ur[/tex]
+giãn đồ véc tơ tại thời điểm t=0 ta có( các véc tơ chiếu lên trục nằm ngang nhé):[tex]-100=-U_{0C}\frac{\sqrt{3}}{2}+Uo_{L}\frac{\sqrt{3}}{2}+0,5U_{0R}=-U_{0C}\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{U_{0C}}{2}.\frac{\sqrt{3}}{2}+0,5.\frac{U_{0C}}{2\sqrt{3}}\Rightarrow U_{0C}=200\sqrt{3}\Rightarrow U_{0L}=100\sqrt{3};U_{0R}=100\Rightarrow U0=200V[/tex]
vậy chọn đáp án aTiêu đề: Trả lời: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: havang1895 trong 11:34:43 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2013
THầy giải thích kĩ đi ạ, em vẫn chưa hiểu :S-

mình mới nghĩ ra cách loại trừ như sau thôi, để thầy havang1895 lên giải cụ thể xem thế nào
+ thứ nhất pha ban đầu của hiệu điện thế hai đầu RL phải sớm pha hơn cương độ dòng điện ======> Đáp án C và D loại, nên chỉ còn đáp án A và B
+ Thứ 2: trong đáp án A và B thì uRL sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc pi/3, mà tan(pi/3)=Zl/R====>[tex]Zl=100\sqrt{3}\Omega[/tex]
+[tex]Zc=200\sqrt{3}\Omega \Rightarrow Uc=2Ul;Uc=2\sqrt{3}Ur[/tex]
+giãn đồ véc tơ tại thời điểm t=0 ta có( các véc tơ chiếu lên trục nằm ngang nhé):[tex]-100=-U_{0C}\frac{\sqrt{3}}{2}+Uo_{L}\frac{\sqrt{3}}{2}+0,5U_{0R}=-U_{0C}\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{U_{0C}}{2}.\frac{\sqrt{3}}{2}+0,5.\frac{U_{0C}}{2\sqrt{3}}\Rightarrow U_{0C}=200\sqrt{3}\Rightarrow U_{0L}=100\sqrt{3};U_{0R}=100\Rightarrow U0=200V[/tex]
vậy chọn đáp án aDaivodanh giải như vậy là quá chuẩn rồi.