Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 09:15:45 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13960Tiêu đề: tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:15:45 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013
Chiếu tia sáng đơn sắc màu lục vào lăng kính có góc chiết quang A=5 độ. Thì thấy tia ló ra có góc lệch cực tiểu. Xác định góc tới của tia lục. Biết chiết suất của chất làm lăng kính với ánh sáng lục là 1,55
mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:18:13 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013
Chiếu tia sáng đơn sắc màu lục vào lăng kính có góc chiết quang A=5 độ. Thì thấy tia ló ra có góc lệch cực tiểu. Xác định góc tới của tia lục. Biết chiết suất của chất làm lăng kính với ánh sáng lục là 1,55
mong mọi người giúp đỡ
trước hết bạn đoc quy định 2 nhé, lần sau thực hiện đúng quy định nhé
[tex]sin\frac{Dmin+A}{2}=nsin\frac{A}{2}\Rightarrow sin\frac{Dmin+5}{2}=1,55sin\frac{5}{2}\Rightarrow Dmin=2,75[/tex]
[tex]i=\frac{Dmin+A}{2}=\frac{2,75+5}{2}=3,8^{0}[/tex]