Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 08:12:55 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13956Tiêu đề: các thầy giúp em bài mạch dao động ạ.
Gửi bởi: thaiha7390 trong 08:12:55 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có 2 bản phẳng đặt song song, cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động riêng tăng 2 lần thì điện tích đối diện của bản tụ phải như thế nào?Tiêu đề: Trả lời: các thầy giúp em bài mạch dao động ạ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:30:52 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có 2 bản phẳng đặt song song, cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động riêng tăng 2 lần thì điện tích đối diện của bản tụ phải như thế nào?
chỉnh lại đề là diện tích đối diện chứ?
f tăng 2 ==> C giảm 4 ==> S giảm 4
(Lưu ý: [tex]C=\frac{\epsilon.\epsilon_0.S}{d}[/tex])