Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: thanghuyhoanga310 trong 08:15:05 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13954Tiêu đề: Bài tập mạch điện sách nâng cao lớp 11
Gửi bởi: thanghuyhoanga310 trong 08:15:05 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và cấc bạn giúp em bài tập lơp 11. Em cảm ơn.
Câu 3 trong đề này
http://diendan.thpt.vn/redirect.php?http%3A%2F%2Fdethi.violet.vn%2Fpresent%2Fshow%3Fentry_id%3D8113565


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện sách nâng cao lớp 11
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:19:38 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Bạn không có thời gian ghi lại cái đề, thì chúng tôi làm gì có thời gian vào link đó, đọc đề, rồi ngồi đánh lời giải ra cho bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện sách nâng cao lớp 11
Gửi bởi: thanghuyhoanga310 trong 09:25:29 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Bạn không có thời gian ghi lại cái đề, thì chúng tôi làm gì có thời gian vào link đó, đọc đề, rồi ngồi đánh lời giải ra cho bạn?
Em xin lỗi thầy và cấc bạn. Em sẽ đánh lại đề.
Cho mạch điện như hình vẽ . Biết [tex]R_{0}=3\Omega[/tex]
, điện trở trong của các nguồn [tex]r_{2}=2r_{1}[/tex]
. Khi khoá [tex]K_{1}[/tex]
 đóng [tex]K_{2}[/tex]
 mở cũng như khi [tex]K_{1}[/tex]
 mở [tex]K_{2}[/tex]
 đóng thì công suất mạch ngoài không đổi và chỉ số của vôn kế đều bằng [tex]0,5V[/tex]
. Cho biết điện trở của vôn kế rất lớn.
1. Tính điện trở trong [tex]r_{1}[/tex]
, [tex]r_{2}[/tex]
và suất điện động [tex]E_{1}[/tex]
, [tex]E_{2}[/tex]
 của các nguồn.
2. So sánh công suất nói trên và công suất lớn nhất mà bộ nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài.
(http://nu9.upanh.com/b1.s35.d4/c27b1098e0b1a7fcd46445d223ff3937_53186299.hinhvatlylop11dethihocsinhgioiti.bmp) (http://nu9.upanh.com/b3.s35.d3/b661f9bf06f86230f168edbbd651d84c_53186299.hinhvatlylop11dethihocsinhgioiti.120x1.bmp)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện sách nâng cao lớp 11
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:23:48 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2013
Trích dẫn
Em xin lỗi thầy và cấc bạn. Em sẽ đánh lại đề.
Cho mạch điện như hình vẽ . Biết [tex]R_{0}=3\Omega[/tex]
, điện trở trong của các nguồn [tex]r_{2}=2r_{1}[/tex]
. Khi khoá [tex]K_{1}[/tex]
 đóng [tex]K_{2}[/tex]
 mở cũng như khi [tex]K_{1}[/tex]
 mở [tex]K_{2}[/tex]
 đóng thì công suất mạch ngoài không đổi và chỉ số của vôn kế đều bằng [tex]0,5V[/tex]
. Cho biết điện trở của vôn kế rất lớn.
1. Tính điện trở trong [tex]r_{1}[/tex]
, [tex]r_{2}[/tex]
và suất điện động [tex]E_{1}[/tex]
, [tex]E_{2}[/tex]
 của các nguồn.
2. So sánh công suất nói trên và công suất lớn nhất mà bộ nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài.
số chỉ vôn kế chính là điện áp 2 đầu nguồn 2 ==> [tex]U_2=E_2-r_2.I[/tex]. Do [tex]U_2[/tex] không đổi ==> I không đổi Mà GT cho P(ngoài) không đổi ==> R(ngoai) không đổi ==> điều này có vẽ mâu thuẫn với giá trị Rngoai tính được trong 2TH
(em coi lại dữ kiện bài toán)