Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: havy_204 trong 10:24:42 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13949Tiêu đề: dòng điện xc
Gửi bởi: havy_204 trong 10:24:42 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
 ::) giúp e bài này với mọi người ơi..cho mạch điện xc có R nt với cuộn dây có r= 10 ôm..đặt vào đoạn mạch u= 40 căn 3 và f= 50hz..thì i chậm pha hơn u 1 gocs 30độ..và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 w.cường độ hiệu dụng trong mạch là bn ???? :-t


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xc
Gửi bởi: kydhhd trong 10:38:38 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
::) giúp e bài này với mọi người ơi..cho mạch điện xc có R nt với cuộn dây có r= 10 ôm..đặt vào đoạn mạch u= 40 căn 3 và f= 50hz..thì i chậm pha hơn u 1 gocs 30độ..và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 w.cường độ hiệu dụng trong mạch là bn ???? :-t
[tex]tan30=\frac{Zl}{R+r}\Rightarrow R+10=\sqrt{3}(Zl)[/tex]
mặt khác:[tex]I^{2}=\frac{P}{R}=\frac{U^{2}}{Z^{^{2}}}\Rightarrow \frac{50}{R}=\frac{40^{2}.3.3}{4(R+10)^{2}}\Rightarrow R=...\Rightarrow I^{^{2}}=\frac{P}{R}.....[/tex]
bạn thay số vào


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xc
Gửi bởi: havy_204 trong 10:50:04 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
tiện thể giúp tớ bài này luôn nha  :D

chiếu 1 ánh sáng đơn sắc đy qua 1 lanwng kính có góc chiết quang A= 60độ..khi ở trong không khí thì góc lệch cực tiểu là 60đô..nhúng vào 1 chất lỏng thì góc lệch cực tiểu là 30độ,,chiết suất của chất lỏng lầ ????


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xc
Gửi bởi: havy_204 trong 10:52:32 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
::) giúp e bài này với mọi người ơi..cho mạch điện xc có R nt với cuộn dây có r= 10 ôm..đặt vào đoạn mạch u= 40 căn 3 và f= 50hz..thì i chậm pha hơn u 1 gocs 30độ..và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 w.cường độ hiệu dụng trong mạch là bn ???? :-t
[tex]tan30=\frac{R+r}{Zl}\Rightarrow Zl=\sqrt{3}(R+10)[/tex]
mặt khác:[tex]I^{2}=\frac{P}{R}=\frac{U^{2}}{Z^{^{2}}}\Rightarrow \frac{50}{R}=\frac{40^{2}.3}{4(R+10)^{2}}\Rightarrow R=...\Rightarrow I^{^{2}}=\frac{P}{R}.....[/tex]
bạn thay số vào

ơ ..tan phi = zl/ (r+ R) chơ bạn


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xc
Gửi bởi: kydhhd trong 11:16:37 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
mình chỉnh lại phía trên rồi
tính chiết suất của lăng kính
+ Khi đặt trong không khí:
[tex]sin\frac{Dmin+A}{2}=nsin\frac{A}{2}\Rightarrow \Rightarrow sin60=nsin30\Rightarrow n=\sqrt{3}[/tex]
gọi chiết suất của chất lỏng là n'=====> chiết suất tỉ đối của lăng kính với chất lỏng là n/n'
+
[tex]sin\frac{Dmin+A}{2}=\frac{n}{n'}sin\frac{A}{2}\Rightarrow sin45=\frac{\sqrt{3}}{n'}sin30\Rightarrow \Rightarrow n'=1,22[/tex]