Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 08:59:20 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13946Tiêu đề: bài sóng cơ khó đây
Gửi bởi: lyly2210 trong 08:59:20 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A, B cách nhau 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 1 đoạn 8cm. Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD?
CHO TỚ HỎI KHI TÍNH RA SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CÙNG PHA THÌ MÌNH CÓ TRỪ 1 RA KHÔNG VÌ ĐIỂM O BỊ TRÙNG PHẢI KHÔNG


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó đây
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:15:55 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A, B cách nhau 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 1 đoạn 8cm. Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD?
CHO TỚ HỎI KHI TÍNH RA SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CÙNG PHA THÌ MÌNH CÓ TRỪ 1 RA KHÔNG VÌ ĐIỂM O BỊ TRÙNG PHẢI KHÔNG

dễ dàng thiết lập dc pt cho đường trung trực
trong đó pha là
[tex]\frac{2\pi d}{\lambda } = k2\pi[/tex]
[tex]\frac{d}{\lambda }= k \Rightarrow d = k \lambda[/tex]
mà [tex]6\leq d \leq 10[/tex]
[tex]3,75\leq k\leq 6,25[/tex]
có 3 giá trị
xét trên cả đoạn sẽ là 3*2 = 6 giá trị
theo t thì trừ đi 1 trong trường hợp trung điểm cũng cùng pha
khi đó trung điểm sẽ đc tính 2 lần
bài này trung điểm k cùng pha vì d= k lamda
=> k = 3,75 k nguyên => loại

Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó đây
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:25:02 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Bài này giải nhiều trên FORUM rồi, tác giả nên sử dụng CHỨC NĂNG TÌM KIẾM TRƯỚC KHI ĐĂNG BÀI NHỜ GIÚP.

Những link trước:

LINK 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9811.0)

LINK 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5562.0)

LINK 3 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5901.0)


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó đây
Gửi bởi: kydhhd trong 09:29:50 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A, B cách nhau 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 1 đoạn 8cm. Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD?
CHO TỚ HỎI KHI TÍNH RA SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CÙNG PHA THÌ MÌNH CÓ TRỪ 1 RA KHÔNG VÌ ĐIỂM O BỊ TRÙNG PHẢI KHÔNG
bạn nên xem lại cách đặt tiêu đề