Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: k4shando trong 10:58:46 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13942Tiêu đề: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài dao động cơ khá hay
Gửi bởi: k4shando trong 10:58:46 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang có k=40N/m , m=100g ,hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0,1 , tại t=0 , x=-10cm , v=0
Tìm vận tốc vật tại thời điểm gia tốc vật đổi chiều lần 4?


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ 1 bài dao động cơ khá hay
Gửi bởi: kydhhd trong 11:29:27 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang có k=40N/m , m=100g ,hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0,1 , tại t=0 , x=-10cm , v=0
Tìm vận tốc vật tại thời điểm gia tốc vật đổi chiều lần 4?
bạn xem ở đây tương tự
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7947.5