Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: adamdj trong 09:52:51 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13941Tiêu đề: Số vân sáng đếm được
Gửi bởi: adamdj trong 09:52:51 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô, các bạn làm giúp bài số vân sáng đếm được

Thí nghiệm
giao thoa ánh sáng nguồn sóng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _1=0.5 \mu m[/tex] và
[tex]\lambda _2=0.75 \mu m[/tex]
2 điểm M,N ở hai phía đối với tâm O : tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng
và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng
Trên M,N ta đếm được:
A.20 vân sáng
B.27 vân sáng
C.21 vấn sáng
D.19 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Số vân sáng đếm được
Gửi bởi: kydhhd trong 10:29:45 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Bạn hãy vào đây xem quy định đăng bài
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.0


Tiêu đề: Trả lời: Số vân sáng đếm được
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:42 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
ĐÂY LÀ LẦN NHẮC NHỞ CUỐI CÙNG DÀNH CHO TÁC GIẢ TOPIC SAU NHIỀU LẦN VI PHẠM QUY ĐỊNH 2.

BÀI ĐĂNG PHẢI GHI RÕ LÀ "CẦN GIÚP" HOẶC ĐANG "RA ĐỀ ĐÁNH ĐỐ".

VÀ PHẦN GHI RÕ ĐÓ GHI VÀO NỘI DUNG BÀI, CHỨ KHÔNG PHẢI GHI Ở TIÊU ĐỀ, ĐỂ TRÁNH TIÊU ĐỀ QUÁ DÀI DÒNG, KHÔNG CẦN THIẾT.


Tiêu đề: Trả lời: Số vân sáng đếm được
Gửi bởi: adamdj trong 05:41:31 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Trời ơi là trời, đi chết đây


Tiêu đề: Trả lời: Số vân sáng đếm được
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:17:11 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô, các bạn làm giúp bài số vân sáng đếm được

Thí nghiệm
giao thoa ánh sáng nguồn sóng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _1=0.5 \mu m[/tex] và
[tex]\lambda _2=0.75 \mu m[/tex]
2 điểm M,N ở hai phía đối với tâm O : tại M là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng
và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng
Trên M,N ta đếm được:
A.20 vân sáng
B.27 vân sáng
C.21 vấn sáng
D.19 vân sáng
Tại M: k1=6 thì [tex]k2=k1.\lambda1/\lambda2=4[/tex]
Tại N : k2=-6 thì [tex]k1=k2.\lambda2/\lambda1=-9[/tex]
Số vân sáng 1 từ M đến N: -9<=k1<=6 ==> 16 VS
Số vân sáng 2 từ M đến N: -6<=k2<=4 ==> 11 VS
Điều kiện vân trùng : [tex]k1/k2=lambda2/lambda1=3/2[/tex]
Số vân trùng từ M đến N:  6/3=2 ==> phía trên vân TT có 2 vân trùng ; 9/3=3 ==> phía dưới vân TT có 3 vân trùng.
* Nếu nói số vân sáng mà không cho GT 2 " vân sáng trùng nhau đếm thành 1" thì ta lấy 16+11=27
* Nếu nói số vân sáng mà cho GT " 2 vân sáng trùng tính là 1" thì ta lấy 16+11-5=22