Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: E.Galois trong 06:20:08 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13937Tiêu đề: Bài toán về nguyên lí I NĐLH cần giải đáp
Gửi bởi: E.Galois trong 06:20:08 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Một xylanh rất cao có diện tích đáy [tex]S=20cm^{2}[/tex] được đặt thẳng đứng, dưới pittong nhẹ là nước có  m=9g, ở [tex]20^{o}C[/tex]. Nước được nung nóng bằng nguồn nhiệt có N=100W.Tìm vận tốc cực đại của pittong. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước là C=4200J/kg.K, r=2,26.10^{6}J/kg.K, áp suất khí quyển [tex]p_{o}=10^{5}Pa[/tex].