Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: niemkieuloveahbu trong 04:48:21 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13935Tiêu đề: Bài tính suất điện động hiệu dụng.
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 04:48:21 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này ạ.

1. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài 1m, dao động điều hòa, với biên độ góc 0,1 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Tính suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên thanh treo con lắc:
A.0,36V                                         B. 0,22V                                          C.0,18V                                                           D.0,19V

Em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tính suất điện động hiệu dụng.
Gửi bởi: kydhhd trong 05:32:48 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này ạ.

1. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài 1m, dao động điều hòa, với biên độ góc 0,1 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Tính suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên thanh treo con lắc:
A.0,36V                                         B. 0,22V                                          C.0,18V                                                           D.0,19V

Em cảm ơn ạ.
[tex]Emax=B.l.Vmax\Rightarrow E=\frac{Emax}{\sqrt{2}}[/tex]
với:[tex]Vmax=\omega .A=\sqrt{\frac{g}{l}}.l.\alpha[/tex]
thay số vào tính được ĐA: B nhé, bạn nhớ post bài cho đúng quy định


Tiêu đề: Trả lời: Bài tính suất điện động hiệu dụng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:10:18 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này ạ.

1. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài 1m, dao động điều hòa, với biên độ góc 0,1 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Tính suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên thanh treo con lắc:
A.0,36V                                         B. 0,22V                                          C.0,18V                                                           D.0,19V

Em cảm ơn ạ.
em xem: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7756.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7756.0;)