Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 10:12:13 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13927Tiêu đề: Điện rất khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:12:13 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Một bàn là có rơle nhiệt nối vào mạch có hiệu điện thế không thay đổi. Rơle bật (tắt) tuần hoàn khi nhiệt độ bàn là giảm đến giới hạn thấp nhất (hoặc tăng đến giới hạn cao nhất nào đó). Thời gian bật là t1=1 phút nếu hiệu điện thế ở hai đầu bàn là bằng U và là 1,4 phút khi hiệu điện thế giảm 5%. Hỏi có thể giảm bao nhiêu % hiệu điện thế đặt vào mà bàn là mà nó vẫn còn hoạt động được trong khoảng giới hạn nhiệt độ cho phép ?
A.16%B.17%C.18%D.19%
 Thấy cô và các bạn giải  giúp em bài này  với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điện rất khó
Gửi bởi: adamdj trong 11:38:20 AM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Theo bảo toàn năng lượng Theo bảo toàn năng lượng [tex]Uit=Q +Pt[/tex]
, nên [tex]\frac{U^{2}*t}{R}=Q+Pt[/tex]
 với [tex]Q=(\frac{(U_{1})^{2}}{R}-P)*t_{1}=(\frac{(U_{2})^{2}}{R}-P)*t_{2}; P=\frac{(U_{min})^{2}}{R}[/tex]
, nên  [tex]U_{min}\approx 0,81 U[/tex]
, nên giảm 19 %


Tiêu đề: Trả lời: Điện rất khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:15:10 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
Theo bảo toàn năng lượng Theo bảo toàn năng lượng [tex]Uit=Q +Pt[/tex]
, nên [tex]\frac{U^{2}*t}{R}=Q+Pt[/tex]
 với [tex]Q=(\frac{(U_{1})^{2}}{R}-P)*t_{1}=(\frac{(U_{2})^{2}}{R}-P)*t_{2}; P=\frac{(U_{min})^{2}}{R}[/tex]
, nên  [tex]U_{min}\approx 0,81 U[/tex]
, nên giảm 19 %

bạn viết rõ hoen dk ko chứ như thế này khó hiểu lắm á