Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: adamdj trong 08:22:31 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13916Tiêu đề: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: adamdj trong 08:22:31 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn . ở vị trí mà ảnh lớn hơn , khoảng cách ảnh hai khe là 4 mm. Bỏ thấu kính ra chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc , ta thấy khoảng vân i = 0.72 mm. Bước sóng của ánh sáng là:
A. 0.62
B. 0.48
c. 0.41
D. 0.55
nhờ mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài thí nghiệm Y âng có thấu kính
Gửi bởi: kydhhd trong 10:31:01 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng,khoảng cách giữa 2 khe là a,khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn 1 thấu kính hội tụ người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau 80 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn . ở vị trí mà ảnh lớn hơn , khoảng cách ảnh hai khe là 4 mm. Bỏ thấu kính ra chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc , ta thấy khoảng vân i = 0.72 mm. Bước sóng của ánh sáng là:
A. 0.62
B. 0.48
c. 0.41
D. 0.55
bạn là mem mới nên tớ sửa lại tiêu đề cho cậu nhớ lần sau thực hiện đúng quy định
đặt khoảng cách giữa hai khe là AB
sơ đồ tạo anhe trong 2 TH
AB-----------------------> A1B1
    d                        d'
AB-------------------------> A2B2
    d1                      d1'
để 2 vị trí của TK đều cho ảnh rõ nét trên màn thì ĐK là
d=d1' và d'=d1
vẽ hình ra sẽ thấy: d+d'=120cm và d'-d=80cm====> d=20cm và d'=100cm đây cũng là TH cho ảnh lớn hơn
mặt khác ta có AB/A1B1=d/d'===> AB/4=20/100=====AB=0,8mm
[tex]\lambda =\frac{i.a}{D}=\frac{0,72.10^{-3}.0,8.10^{-3}}{1,2}=0,48.10^{-6}m[/tex]