Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 02:02:32 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13913Tiêu đề: TRuyền Tải Điện NĂng Đi Xa
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 02:02:32 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầ cô xem hộ em bài tập này không biết em làm sai ở đâu nữa:
Đường dây tải điện 500kV khi tải công suất 200MW thì hiệu suất truyền tải cảu đường dây đạt 80%. Khi tải công suất 500MW thì hiệu suất truyền tải là?
Cho cos [tex]\varphi[/tex] = 1
A.80%    B. 100%                       C. 50%              D. 32%
Em tính đi tính lại ra có 50% mà đáp án tạn 80% nên hơi hoảng  :-[


Tiêu đề: Trả lời: TRuyền Tải Điện NĂng Đi Xa
Gửi bởi: kydhhd trong 03:04:47 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầ cô xem hộ em bài tập này không biết em làm sai ở đâu nữa:
Đường dây tải điện 500kV khi tải công suất 200MW thì hiệu suất truyền tải cảu đường dây đạt 80%. Khi tải công suất 500MW thì hiệu suất truyền tải là?
Cho cos [tex]\varphi[/tex] = 1
A.80%    B. 100%                       C. 50%              D. 32%
Em tính đi tính lại ra có 50% mà đáp án tạn 80% nên hơi hoảng  :-[
bạn tính đúng đấy 50% thôi, bạn xem cách giải
+T/H1:[tex]H1=1-\frac{P1}{U^{2}}R\Rightarrow 1-H1=0,2=\frac{P1}{U^{2}}R[/tex]
+T/H 2:[tex]1-H2=\frac{P2}{U^{2}}R\Rightarrow \frac{1-H2}{1-H1}=\frac{P2}{P1}\Rightarrow \frac{1-H2}{0,2}=\frac{500}{200}\Rightarrow H2=50%[/tex]