Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:03:51 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13910Tiêu đề: Dao động điện từ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:03:51 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Một mạch dao động gồm có tụ điện có điện dung 100pF và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 100mH. Tụ điện dc tích điện đến hiệu điện thế 12V, sau đó cho tụ phóng điện trong mạch. Coi [tex]\pi ^2= 10[/tex]. Phương trình mô tả sự biến thiên theo thời gian của năng lượng từ trường trong là
em tính dc [tex]W_{tt}= 7,2sin^2(10^5\pi t + \varphi )[/tex] Nhưng còn góc [tex]\varphi[/tex] em không biết xác định thế nào nhờ thầy cô giúp đỡ
Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:35:11 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2013

Một mạch dao động gồm có tụ điện có điện dung 100pF và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 100mH. Tụ điện dc tích điện đến hiệu điện thế 12V, sau đó cho tụ phóng điện trong mạch. Coi [tex]\pi ^2= 10[/tex]. Phương trình mô tả sự biến thiên theo thời gian của năng lượng từ trường trong là
em tính dc [tex]W_{tt}= 7,2sin^2(10^5\pi t + \varphi )[/tex] Nhưng còn góc [tex]\varphi[/tex] em không biết xác định thế nào nhờ thầy cô giúp đỡ


Chú ý dòng tô xanh  ở đề bài.

Chọn gốc thời gian lúc tụ bắt đầu phóng điện.

Dữ kiện này cho ta biết, lúc ban đầu (t = 0) thì  [tex]u_{C}=U_{0} = 12 (V)\Rightarrow i = 0[/tex]

Vậy suy ra: [tex]W_{L} = 0[/tex]

Từ đây thì em có thể tự tìm được [tex]\varphi[/tex] rồi.