Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 11:40:09 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13906Tiêu đề: Dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: hieu266 trong 11:40:09 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang, m= 0,02 kg, k= 1N, hệ số ma sát 0,1. Ban đầu vật đứng yên ở O, đưa vật đến vị trí lò xo nén 10 cm rồi buông nhẹ. Hỏi vật nhỏ của con lắc dừng lại ở vị trí cách O bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:53:07 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang, m= 0,02 kg, k= 1N, hệ số ma sát 0,1. Ban đầu vật đứng yên ở O, đưa vật đến vị trí lò xo nén 10 cm rồi buông nhẹ. Hỏi vật nhỏ của con lắc dừng lại ở vị trí cách O bao nhiêu?
Vị trí cân bằng tạm : [tex]xo=\mu.m.g/k=2cm[/tex]
Tìm số 1/2 dao động : N=A/2xo=2,5 ==> vật đi 2 nữa dao động
+ 1/2 dao động 1: vật đi đến vị trí x=-6cm
+ 1/2 dao động 2: vật đi ngược lại đến x=2
(em xem thêm các kiến thức này trong chủ đề, tính chính xác quãng đường trong dao động tắt dần)