Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 10:08:54 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13905Tiêu đề: bài giao thoa
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 10:08:54 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
 trên mặt nươc có 2 điểm A,B cùng trên phương truyền sóng cách nhau 1\4 bước sóng tại thời điểm t mặt  thoáng  ơ A đang cao hơn vị trí cân bằng B lần lượt là 0,5 và o,866mm mạt thoáng o A dang đi xuống  còn B đang đi lên coi biên độ sóng trên đường truyền sóng có biên đọ và phương truyền xin thầy cô giải thích mặt  thoáng là gì và cách giải


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa
Gửi bởi: kisuke trong 11:21:00 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Bạn có thể nói rõ chút nữa được không. Mình đọc chả biết nó yêu cầu gì nũa.


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 11:28:26 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
trên mặt nươc có 2 điểm A,B cùng trên phương truyền sóng cách nhau 1\4 bước sóng tại thời điểm t mặt  thoáng  ơ A đang cao hơn vị trí cân bằng B lần lượt là 0,5 và o,866mm mạt thoáng o A dang đi xuống  còn B đang đi lên coi biên độ sóng  o đổi trên đường truyền sóng ,tìm  biên độ và phương truyền xin thầy cô giải thích mặt  thoáng là gì và cách giải