Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 09:11:37 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13903Tiêu đề: bài tập mạch dao động lc
Gửi bởi: bigterboy trong 09:11:37 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
mọi người giúp em bài này với

Mạch vào của một máy thu rađiô là một mạch dao động tự do gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện dung của tụ có thể thay đổi từ giá trị C1 đến 81C1. Mạch này cộng hưởng với bước sóng bằng 30 m tương ứng với giá trị của điện dung là 9C1. Dải sóng mà máy thu được có bước sóng từ
A/10 m đến 90 m. 
B/15 m đến 90 m.
C/10 m đến 270 m.
D/15 m đến 270 m.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập mạch dao động lc
Gửi bởi: kydhhd trong 09:55:26 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
mọi người giúp em bài này với

Mạch vào của một máy thu rađiô là một mạch dao động tự do gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện dung của tụ có thể thay đổi từ giá trị C1 đến 81C1. Mạch này cộng hưởng với bước sóng bằng 30 m tương ứng với giá trị của điện dung là 9C1. Dải sóng mà máy thu được có bước sóng từ
A/10 m đến 90 m. 
B/15 m đến 90 m.
C/10 m đến 270 m.
D/15 m đến 270 m.

[tex]\lambda 1=2\Pi \sqrt{LC1};\lambda 2=2\Pi \sqrt{L.81C1}; \lambda 3=30=2\Pi \sqrt{L.9C1}===>\lambda 1=10m;\lambda 2=90m[/tex]