Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 07:38:38 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13902Tiêu đề: Điện Xoay chiều
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 07:38:38 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với không hiểu sao em làm không ra. Hic
Một khung dây có diện tích S = 100cm[tex]^{2}[/tex] và có điện trở R = 0,4 ôm quay đều với tốc độ góc 200rad/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T xung quanh một trục vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong khung khi nó quay dc N = 1000 vòng bằng bao nhiêu ? Bỏ qua độ tự cảm của khung.
A. 1,57J                    B. 2,37J                     C. 4,56J                            D. 5,64JTiêu đề: Trả lời: Điện Xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 09:27:15 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với không hiểu sao em làm không ra. Hic
Một khung dây có diện tích S = 100cm[tex]^{2}[/tex] và có điện trở R = 0,4 ôm quay đều với tốc độ góc 200rad/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T xung quanh một trục vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong khung khi nó quay dc N = 1000 vòng bằng bao nhiêu ? Bỏ qua độ tự cảm của khung.
A. 1,57J                    B. 2,37J                     C. 4,56J                            D. 5,64J


[/quote
chu ki T=2pi/omega
thời gian khung dây quay 1000 vòng là t=1000.T=31,4s
[tex]U=\frac{BS\omega }{\sqrt{\sqrt{2}}}[/tex]
nhiệt lượng:[tex]Q=\frac{U^{2}}{R}t=\frac{(0,1.10^{-2}.200}{2.0,4}.31,4=1,57J[/tex]