Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nmita trong 11:01:04 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13893Tiêu đề: giúp dao động cơ có ma sát
Gửi bởi: nmita trong 11:01:04 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng K=50N/m, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nặng m1=100g. ban đầu giữ m1 nén 10cm, đặt vật m2=400g sát m1, thả nhẹ cho 2 vật chuyển động dọc lò xo.hệ số ma sat trượt giữa vật với m.phẳng ngang là 0.05. thơi gian từ khi thả vật đến lúc dừng?
A2.16            B0.31    c2.21          d2.06
mọi người hướng dẫn chi tiết giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: giúp dao động cơ có ma sát
Gửi bởi: kydhhd trong 04:56:33 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng K=50N/m, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nặng m1=100g. ban đầu giữ m1 nén 10cm, đặt vật m2=400g sát m1, thả nhẹ cho 2 vật chuyển động dọc lò xo.hệ số ma sat trượt giữa vật với m.phẳng ngang là 0.05. thơi gian từ khi thả vật đến lúc dừng?
A2.16            B0.31    c2.21          d2.06
mọi người hướng dẫn chi tiết giúp mình với
gõ đề ko chính xác, xem lại  vật nào dừng lại


Tiêu đề: Trả lời: giúp dao động cơ có ma sát
Gửi bởi: kydhhd trong 05:20:53 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng K=50N/m, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nặng m1=100g. ban đầu giữ m1 nén 10cm, đặt vật m2=400g sát m1, thả nhẹ cho 2 vật chuyển động dọc lò xo.hệ số ma sat trượt giữa vật với m.phẳng ngang là 0.05. thơi gian từ khi thả vật đến lúc vật m2 dừng?
A2.16            B0.31    c2.21          d2.06
mọi người hướng dẫn chi tiết giúp mình với
xem đề chính xác phần chữ đỏ
có thể làm như sau
+ Tính thời gian hề vật m1+m2 từ vị trí biên đến vị trí cân bằng cũ
Vị trí cân bằng mới cách VTCB cũ 1 đoạn [tex]xo=\frac{\mu (m1+m2)}{k}=0,5cm[/tex]
có thể coi con lăc dao động đièu hòa quanh vị trí xo này; sau 1/4T chu kì đầu biên độ giảm cong A=10-0,5=9,5
tính thời gian vật đi từ VTB âm đế vị trí x=0,5===> tính góc quay=93 độ( vòng tròn lượng giác)
thời gian: [tex]t1=\frac{\varphi }{\omega }=\frac{93.3,14}{180.10}=0,162s[/tex]
+đến VTCB hai vật tách nhau, ta tính thời gian vật m2 còn chuyển động đến khi dừng lại
gia tốc của vật m2 là:[tex]a=-\mu g=-0,5[/tex]
tính vận tốc của m1+m2 tại VTCB
áp dụng bảo toàn năng lựong:[tex]0,5kA^{2}=0,5(m1+m2)v^{2}+\mu (m1+m2)g.A\Rightarrow v=0,95m/s[/tex]
thòi gian m2 còn chuyển đông: t2=v/a=0,95/0,5=1.9s
vậy thời gian là: t1+t2=2.06