Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 10:26:41 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13892Tiêu đề: bài tập ống rơnghen
Gửi bởi: lyly2210 trong 10:26:41 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Ống rơnghen hoạt động ở hiệu điện thế 50KV, cường độ dòng điện qua ống là I=1ma. trong mỗi giây ống này bức xạ ra n=2.10^13 phôton có bước sóng khoảng 0.1nm. hiệu suất làm việc của ống:
A 80%                   B 8%
C 0.8%                  D 0.08%


Tiêu đề: Trả lời: bài tập ống rơnghen
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:47:53 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Ống rơnghen hoạt động ở hiệu điện thế 50KV, cường độ dòng điện qua ống là I=1ma. trong mỗi giây ống này bức xạ ra n=2.10^13 phôton có bước sóng khoảng 0.1nm. hiệu suất làm việc của ống:
A 80%                   B 8%
C 0.8%                  D 0.08%

Công suất của dòng điện cung cấp cho ống : [tex]P = U I [/tex]

Cômng suất bức xạ phát ra : [tex]P' = n\frac{hc}{\lambda }[/tex]

Hiệu suất làm việc của ống:[tex]H = \frac{P'}{P}[/tex]