Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 11:49:37 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13878Tiêu đề: Vật lý trong đề thi thử
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:49:37 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 27 Khẳng định nào sau đây là đúng về năng lượng của dao động cơ học
A. Khi tăng khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc lò xo tăng
B. Khi tăng khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc lò xo giảm
C. Khi giảm khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc đơn tăng
D. Khi giảm khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc đơn giảm


Câu 28 Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực
căng dây lớn nhất gấp 2,013 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc xấp xỉ bằng
A. 0,013pi B. 0,231pi C. 0,748pi D. 0,004pi     

                   
Câu 1 Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn:
A. cùng phương, ngược chiều và dao động cùng pha B. có phương vuông góc với nhau và dao động vuông pha.
C. có phương vuông góc và dao động cùng pha D. cùng phương và dao động cùng pha.


Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:59:43 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
tác giả xem lại tên topic


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:59:17 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
Câu 27 Khẳng định nào sau đây là đúng về năng lượng của dao động cơ học
A. Khi tăng khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc lò xo tăng
B. Khi tăng khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc lò xo giảm
C. Khi giảm khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc đơn tăng
D. Khi giảm khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc đơn giảm
HD:
+ khi tăng m ==> không ảnh hưởng đến k,A của con lắc lò xo ==> NL không đổi ==> Động năng cực đại không đổi (Wdmax=W)
+ Khi  m giảm ==> W của con lắc đơn giảm (W=0,5.m.g.l.alpha^2) ==> Wdmax=W cũng giãm


Câu 28 Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực
căng dây lớn nhất gấp 2,013 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc xấp xỉ bằng
A. 0,013pi B. 0,231pi C. 0,748pi D. 0,004pi     
HD:
Em dùng CT : T=mg(3cos(a)-cos(a0))
Tmax/Tmin = (3-2cos(a0))/(cos(a0))=2,013 ==> ao

                   
Câu 1 Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn:
A. cùng phương, ngược chiều và dao động cùng pha B. có phương vuông góc với nhau và dao động vuông pha.
C. có phương vuông góc và dao động cùng pha D. cùng phương và dao động cùng pha.
HD: vecto E và B luôn vuông góc với nhau(phương dao động vuông góc với nhau)  nhưng giá trị của nó thì biến thiên điều hòa cùng pha với nhau. Do vậy ta chọn ĐA. ( C  )

Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ

Thầy Quang Đã nhắc nhỏ bạn, bạn nên lưu ý, đáp án là những chỗ tô đậm phía trên


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Vật lý trong đề thi thử
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:30:03 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
Câu 27 Khẳng định nào sau đây là đúng về năng lượng của dao động cơ học
A. Khi tăng khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc lò xo tăng
B. Khi tăng khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc lò xo giảm
C. Khi giảm khối lượng vật thì động năng cực đại của con lắc đơn tăng
D. Khi giảm khối lượng vật thì thế năng cực đại của con lắc đơn giảm
HD:
+ khi tăng m ==> không ảnh hưởng đến k,A của con lắc lò xo ==> NL không đổi ==> Động năng cực đại không đổi (Wdmax=W)
+ Khi  m giảm ==> W của con lắc đơn giảm (W=0,5.m.g.l.alpha^2) ==> Wdmax=W cũng giãm


Câu 28 Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực
căng dây lớn nhất gấp 2,013 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc xấp xỉ bằng
A. 0,013pi B. 0,231pi C. 0,748pi D. 0,004pi     
HD:
Em dùng CT : T=mg(3cos(a)-cos(a0))
Tmax/Tmin = (3-2cos(a0))/(cos(a0))=2,013 ==> ao

                   
Câu 1 Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn:
A. cùng phương, ngược chiều và dao động cùng pha B. có phương vuông góc với nhau và dao động vuông pha.
C. có phương vuông góc và dao động cùng pha D. cùng phương và dao động cùng pha.
HD: vecto E và B luôn vuông góc với nhau(phương dao động vuông góc với nhau)  nhưng giá trị của nó thì biến thiên điều hòa cùng pha với nhau. Do vậy ta chọn ĐA. ( C  )

Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ

Thầy Quang Đã nhắc nhỏ bạn, bạn nên lưu ý, đáp án là những chỗ tô đậm phía trên
Dạ nhưng em ko  sửa  bài được .Thầy cho em hỏi có fai trong mạch dao động LC thì E và B lại dao động vuông fa fai ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Vật lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:38:45 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
Dạ nhưng em ko  sửa  bài được .Thầy cho em hỏi có fai trong mạch dao động LC thì E và B lại dao động vuông fa fai ko ạ
+ Nếu em nói đến sóng điện từ được sinh ra trong mạch LC thì không đúng.
+ Nếu em nói đến B trong cuộn cảm và E trong tụ điện thì đúng.