Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:07:22 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13877Tiêu đề: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:07:22 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này ko biết có phải là đề bài sai không:
Hạt nhân [tex]^{234}_{92}U[/tex] phón xạ phát ra hạt [tex]\alpha[/tex]. Cho biết: m(U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u; 1u = [tex]1,6605.10^{-27}kg[/tex]. Động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A. [tex]13,95.10^{2}eV[/tex]
B. 13,95eV
C. [tex]14,95.10^{3}eV[/tex]
D. 14,16MeV

Em tính ra [tex]\Delta E = 14,16MeV[/tex][tex]\Rightarrow K_\alpha = \frac{14,16.229,9737}{229,9737+ 4,0015}=13,95.10^6eV[/tex]
và tất nhiên là không có đáp án.  :-[


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: kydhhd trong 11:21:24 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này ko biết có phải là đề bài sai không:
Hạt nhân [tex]^{234}_{92}U[/tex] phón xạ phát ra hạt [tex]\alpha[/tex]. Cho biết: m(U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u; 1u = [tex]1,6605.10^{-27}kg[/tex]. Động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A. [tex]13,95.10^{2}eV[/tex]
B. 13,95eV
C. [tex]14,95.10^{3}eV[/tex]
D. 14,16MeV

Em tính ra [tex]\Delta E = 14,16MeV[/tex][tex]\Rightarrow K_\alpha = \frac{14,16.229,9737}{229,9737+ 4,0015}=13,95.10^6eV[/tex]
và tất nhiên là không có đáp án.  :-[


bạn xem cách làm sau: [tex]\Delta E=14,16MeV[/tex]
bảo toàn đông lượng:[tex]m_{\alpha }.v_{\alpha }=m_{_{th}}.v_{th}\Rightarrow m_{\alpha }.E_{\alpha }=m_{th}.E_{th}\Rightarrow E_{th}=\frac{m_{_{\alpha }}}{m_{_{th}}}E_{\alpha }[/tex]
mặt khac:[tex]E_{\alpha }+E_{th}=\Delta E\Rightarrow E_{_{\alpha }}+\frac{m_{\alpha }}{m_{th}}E_{\alpha }=14,16\Rightarrow E_{\alpha }=13,9MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: superburglar trong 11:26:42 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này ko biết có phải là đề bài sai không:
Hạt nhân [tex]^{234}_{92}U[/tex] phón xạ phát ra hạt [tex]\alpha[/tex]. Cho biết: m(U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u; 1u = [tex]1,6605.10^{-27}kg[/tex]. Động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A. [tex]13,95.10^{2}eV[/tex]
B. 13,95eV
C. [tex]14,95.10^{3}eV[/tex]
D. 14,16MeV

Em tính ra [tex]\Delta E = 14,16MeV[/tex][tex]\Rightarrow K_\alpha = \frac{14,16.229,9737}{229,9737+ 4,0015}=13,95.10^6eV[/tex]
và tất nhiên là không có đáp án.  :-[


bạn xem cách làm sau: [tex]\Delta E=14,16MeV[/tex]
bảo toàn đông lượng:[tex]m_{\alpha }.v_{\alpha }=m_{_{th}}.v_{th}\Rightarrow m_{\alpha }.E_{\alpha }=m_{th}.E_{th}\Rightarrow E_{th}=\frac{m_{_{\alpha }}}{m_{_{th}}}E_{\alpha }[/tex]
mặt khac:[tex]E_{\alpha }+E_{th}=\Delta E\Rightarrow E_{_{\alpha }}+\frac{m_{\alpha }}{m_{th}}E_{\alpha }=14,16\Rightarrow E_{\alpha }=13,9MeV[/tex]

2 kết quả của DVD và hscb là giống nhau.theo mình đáp án DVD và Hscb chuẩn.chắc đáp án bị lỗi.


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện ngoài
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:04:07 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
Cảm ơn 2 bạn rất nhiều, mình định kiếm bộ đề để ôn luyện có đáp án mà toàn mấy bài đáp án lộn xộn quá
Mấy bạn có trang tài liệu nào ko post mình xem với  ^-^ hỳ