Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 07:59:14 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13876Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng(vân tối) khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 07:59:14 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
S/dụng 2 a/s đơn sắc : landda1=0,55(micromet)  landa2=(0,65micromet). M,N là 2 ddiemr trên màn quan sát ở 2 phía của vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 28 của landa1, N là vân sáng bậc 28 của landa 2 . Tính tổng số vân tối quan sát được trên MN.
2 ánh sáng đơn sắc giao thoa nhau thì vân tối quan sát được sẽ chỉ là vân tối trùng, cô giáo em ở lớp nói thế. Nhưng khi giải thì cô lại tính là tổng của tối landa 1 trên MN + tối landa2 trên MN - tối trùng trên MN. Em cũng ko biết là cô sai chỗ nào nữa . Thầy cô chỉ giúp em với. Em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng(vân tối) khó
Gửi bởi: kydhhd trong 10:46:25 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
S/dụng 2 a/s đơn sắc : landda1=0,55(micromet)  landa2=(0,65micromet). M,N là 2 ddiemr trên màn quan sát ở 2 phía của vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 28 của landa1, N là vân sáng bậc 28 của landa 2 . Tính tổng số vân tối quan sát được trên MN.
2 ánh sáng đơn sắc giao thoa nhau thì vân tối quan sát được sẽ chỉ là vân tối trùng, cô giáo em ở lớp nói thế. Nhưng khi giải thì cô lại tính là tổng của tối landa 1 trên MN + tối landa2 trên MN - tối trùng trên MN. Em cũng ko biết là cô sai chỗ nào nữa . Thầy cô chỉ giúp em với. Em cám ơn
[tex]\frac{\lambda 1}{\lambda 2}=\frac{11}{13}[/tex]
khoang vân trùng là:[tex]i=13.\frac{\lambda 1D}{a}[/tex]
số vân tối trùng nhau:[tex]-28\frac{\lambda 1D}{a}\leq (k+0,5).13\frac{\lambda \lambda 1D}{a}\leq 28\frac{\lambda 2D}{a}[/tex]
giải ra tìm giá trị K


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng(vân tối) khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:05:52 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
S/dụng 2 a/s đơn sắc : landda1=0,55(micromet)  landa2=(0,65micromet). M,N là 2 ddiemr trên màn quan sát ở 2 phía của vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 28 của landa1, N là vân sáng bậc 28 của landa 2 . Tính tổng số vân tối quan sát được trên MN.
2 ánh sáng đơn sắc giao thoa nhau thì vân tối quan sát được sẽ chỉ là vân tối trùng, cô giáo em ở lớp nói thế. Nhưng khi giải thì cô lại tính là tổng của tối landa 1 trên MN + tối landa2 trên MN - tối trùng trên MN. Em cũng ko biết là cô sai chỗ nào nữa . Thầy cô chỉ giúp em với. Em cám ơn
làm như Daivodanh là đúng mà nhanh đấy, có lẽ cô giáo em nhầm qua tính vân sáng, lắm lúc GV cũng hay nói 1 đường nhưng lại suy nghĩ làm 1 cái khác (" những lúc đó thầy cô đang mệt và đang có chuyện bất bình thườg đấy")