Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tan75 trong 05:10:40 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13875Tiêu đề: ĐIỆN KHÓ 12
Gửi bởi: tan75 trong 05:10:40 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức nào sau đây là sai?
A.[tex]\frac{u2}{wL}+wCu3=0[/tex]
[tex]\frac{u1^{2}}{R^{2}}+\frac{u2^{2}}{w^{2}L^{2}}=Io^{2}[/tex]
[tex]i^{2}+\frac{u3^{2}}{w^{2}C^{2}}=Io^{2}[/tex]
[tex]i^{2}+\frac{u3^{2}}{w^{2}L^{2}}=Io^{2}[/tex]
CÁC BẠN VÀ THẦY CÔ GIÚP MÌNH GIẢI THÍCH TỈ MỸ NHA MÌNH CHƯA GẶP NHỮNG CÔNG THỨC NÀO NHƯ VẬY


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN KHÓ 12
Gửi bởi: tan75 trong 09:51:59 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
sao không ai giúp mình hết vậy ,thầy cô ơi giúp em nhanh lên nha em cảm ơn mọi người nhiều lắm


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN KHÓ 12
Gửi bởi: superburglar trong 11:00:49 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
câu C sai.vì i vuông pha với Uc nên [tex]\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}+\frac{u_{3}^{2}}{U_{03}^{2}}=\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}+\frac{u_{3}^{2}.\omega ^{2}C^{2}}{I_{0}^{2}}=1[/tex]
tương tự bạn sẽ thấy câu B,D đúng.
câu A đúng vì biểu thức <--> [tex]i-i[/tex]=o (vì UL và UC ngược pha)


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN KHÓ 12
Gửi bởi: veveve trong 11:11:25 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Biểu thức 4 cũng sai mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN KHÓ 12
Gửi bởi: superburglar trong 11:30:21 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2013
Biểu thức 4 cũng sai mà bạn
ukm.câu 4 cũng sai.phải là u2 mới đúng :D