Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cường trần trong 02:50:00 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13873Tiêu đề: bài con lắc lò xo
Gửi bởi: cường trần trong 02:50:00 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật m=100g, k=0.01N/cm. ban đàu giữ vật ở vị trí lx dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10^-3 N.lấy [tex]\pi[/tex]=[tex]\sqrt{10}[/tex]. sau 21.4 s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là
a.50pi mm/s       b.57pi mm/s     c.56pi mm/s    d.54pi mm/s
 
mong mọi người giúp đớ


Tiêu đề: Trả lời: bài con lắc lò xo
Gửi bởi: kydhhd trong 11:40:23 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật m=100g, k=0.01N/cm. ban đàu giữ vật ở vị trí lx dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động.trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10^-3 N.lấy [tex]\pi[/tex]=[tex]\sqrt{10}[/tex]. sau 21.4 s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là
a.50pi mm/s       b.57pi mm/s     c.56pi mm/s    d.54pi mm/s
 
mong mọi người giúp đớ

T=2s, K=1N/m
vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 1 đoạn:[tex]xo=\frac{F}{K}=1mm[/tex]
cứ 1 chu kỳ thì biên độ giảm 4x0, nủa chu kì giảm 2x0
số dao động trong thời gian 21,4s là 21,4/2=10,7dao động
biên độ còn lại sau 10,5 chu kì là 100-42x0
nhưng trong 0,2 dao đông( nằm trong 1/4 chu kì kế tiếp) biên độ giảm thêm x0=====> biên độ lúc này là A=100-43x0=57mm
vận tốc của vật cực đại khi nó đến vị trí cân bằng mới đầu tiên sau 21,4 s
[tex]v=\omega A=\sqrt{\frac{k}{m}}A=57\Pi (mm/s)[/tex]