Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 10:29:04 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13870Tiêu đề: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:29:04 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ giảm bớt một lượng [tex]\Delta u[/tex] thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2i, khi điện áp giữa hai đầu tụ tăng thêm một lượng [tex]\frac{\Delta u}{6}[/tex] thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại hai đầu bản tụ là
A. 8,00 V                        B. 4,53V                    C. 4,80 V                   D. 20,48 V
Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 12:00:54 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ giảm bớt một lượng 􀀅u thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2i, khi điện áp giữa hai đầu tụ tăng thêm một lượng 􀀅u/6 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại hai đầu bản tụ là
A. 8,00 V B. 4,53V C. 4,80 V D. 20,48 V
Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ
Thầy không hiểu chỗ màu đỏ là gì.....?..... %-)


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 07:29:47 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ giảm bớt một lượng 􀀅u thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2i, khi điện áp giữa hai đầu tụ tăng thêm một lượng 􀀅u/6 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại hai đầu bản tụ là
A. 8,00 V B. 4,53V C. 4,80 V D. 20,48 V
Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ
Thầy không hiểu chỗ màu đỏ là gì.....?..... %-)
denta u thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:28:49 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ giảm bớt một lượng [tex]\Delta u[/tex] thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2i, khi điện áp giữa hai đầu tụ tăng thêm một lượng [tex]\frac{\Delta u}{6}[/tex] thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại hai đầu bản tụ là
A. 8,00 V                        B. 4,53V                    C. 4,80 V                   D. 20,48 V
Anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ
Giải bình thường theo công thức: [tex]CU^{2}_{0}=Cu^{2}+Li^{2}\Rightarrow U^{2}_{0}=u^{2}+\frac{L}{C}i^{2}[/tex]
Khi tăng hay giảm u một lượng thì có i tương ứng, thay vào biến đổi gọn suy ra [tex]U_{0}=4,53V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:10:50 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 57 Cho mạch dao động điện từ lý tưởng LC. Ban đầu, hiệu điện thế cực đại hai đầu bản tụ là U0.
Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu bản tụ giảm đi 13 lần so với hiệu điện thế ban đầu thì cường độ dòng
trong mạch bằng kI0, với I0 là cường độ dòng cực đại trong mạch. k bằng
A. 99,7% B. 99,4% C. 92,3% D. 96,1%


Tiêu đề: Trả lời: mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: superburglar trong 11:23:58 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 57 Cho mạch dao động điện từ lý tưởng LC. Ban đầu, hiệu điện thế cực đại hai đầu bản tụ là U0.
Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu bản tụ giảm đi 13 lần so với hiệu điện thế ban đầu thì cường độ dòng
trong mạch bằng kI0, với I0 là cường độ dòng cực đại trong mạch. k bằng
A. 99,7% B. 99,4% C. 92,3% D. 96,1%
[tex]\frac{u^{2}}{U_{0}^{2}}+\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}=1\Rightarrow \frac{1}{13^{2}}+K^{2}=1\Rightarrow K=0,997[/tex].chọn A