Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 02:51:27 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13869Tiêu đề: BT về con lắc trùng phùng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 02:51:27 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với ạ:
Hai chất điểm cùng xuất phát từ gốc tọa độ và bắt đầu dao động điều hòa theo cùng một chiều trên Õ với biên độ bằng nhau và chu kì là 3(s) và 6(s). Tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi gặp nhau là
A. 2/1         B. 4/1             C.1/1                   D. 1/2


Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc trùng phùng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:52:59 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với ạ:
Hai chất điểm cùng xuất phát từ gốc tọa độ và bắt đầu dao động điều hòa theo cùng một chiều trên Õ với biên độ bằng nhau và chu kì là 3(s) và 6(s). Tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi gặp nhau là
A. 2/1         B. 4/1             C.1/1                   D. 1/2

Ta có : [tex]A = \sqrt{x_{1}^{2}+\left(\frac{v_{1}}{\omega _{1}} \right)^{2}} = \sqrt{x_{2}^{2}+\left(\frac{v_{2}}{\omega _{2}} \right)^{2}}[/tex]

Khi 2 chất điểm gặp nhau : [tex]x_{1} = x_{2} \Rightarrow \left|\frac{v_{1}}{\omega _{1}} \right| = \left|\frac{v_{2}}{\omega _{2}} \right|[/tex]

[tex]\Rightarrow\left| \frac{v_{1}}{v_{2}} \right|= \frac{\omega _{1}}{\omega _{2}} = \frac{T_{2}}{T_{1}} = 2[/tex]