Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 12:25:15 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13865Tiêu đề: con lắc lò xo đặt nằm ngang,
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:25:15 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 29: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, một đầu được gắn cố định. Trong quá trình vật dao động, khi
vật tới vị trí cân bằng thì lấy tay giữ tại điểm cách vị trí cân bằng một đoạn bằng ¼ chiều dài lò xo thì

biên độ dao động lúc này là 2cm, sau đó buông tay. Khi vật tới vị trí cân bằng lại lấy tay giữ tại điểm cách
đầu được gắn cố định một đoạn bằng ¼ chiều dài lò xo, biên độ dao động lúc này bằng
A. 2 cm B. 2/3 cm C. 6 cm D. 2 3 cm
Mong anh chị thầy cô giuf em bài này với ạ
 


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo đặt nằm ngang,
Gửi bởi: superburglar trong 12:37:04 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 29: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, một đầu được gắn cố định. Trong quá trình vật dao động, khi
vật tới vị trí cân bằng thì lấy tay giữ tại điểm cách vị trí cân bằng một đoạn bằng ¼ chiều dài lò xo thì

biên độ dao động lúc này là 2cm, sau đó buông tay. Khi vật tới vị trí cân bằng lại lấy tay giữ tại điểm cách
đầu được gắn cố định một đoạn bằng ¼ chiều dài lò xo, biên độ dao động lúc này bằng
A. 2 cm B. 2/3 cm C. 6 cm D. 2 3 cm
Mong anh chị thầy cô giuf em bài này với ạ
 
khi giứ cố định vị trí cách vtcb 1/4 chiều dài lò xo thi [tex]k1=4k[/tex]
tương tự [tex]k2=\frac{4}{3}k[/tex]
bảo toàn năng lượng :[tex]1/2k1A1^{2}=1/2k2A2^{2}[/tex]thây số [tex]\Rightarrow A2=2\sqrt{3}cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo đặt nằm ngang,
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:44:48 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 8 Một con lắc lò xo có k = 100N/m, m = 250g dao động theo phương ngang với biên độ A = 10cm. Công
suất cực đại của lực phục hồi là
A. 20W B. 10W C. 40W D. 30W