Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 10:34:10 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13863Tiêu đề: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 10:34:10 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô giải thick hộ em một số thắc mắc nhỏ:
1, viết phương trình cường độ dòng điện mà lấy mốc thời gian là lúc điện áp trên tụ điện đạt cực đại thì tại sao góc phi là [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] mà ko phải là [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]
2, Một máy phát điện xoay chiều 3 pha mắc theo hình sao có hiệu điện thế pha = 220V. Các tải tiêu thụ thắc theo kiểu hình tam giác, ở mỗi pha có điện trở thuần là 12[tex]\Omega[/tex] và cảm kháng 16[tex]\Omega[/tex]. Cường độ dòng điện qua mỗi pha của tải tiêu thụ bằng?
em làm ra 19A, vậy mà sách giải nó giải là [tex]I_P = \frac{U_P}{Z_P}=\frac{220}{20}=11A[/tex]
không biết em nhầm ở đoạn nàoTiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 10:46:11 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô giải thick hộ em một số thắc mắc nhỏ:
1, viết phương trình cường độ dòng điện mà lấy mốc thời gian là lúc điện áp trên tụ điện đạt cực đại thì tại sao góc phi là [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] mà ko phải là [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]
2, Một máy phát điện xoay chiều 3 pha mắc theo hình sao có hiệu điện thế pha = 220V. Các tải tiêu thụ thắc theo kiểu hình tam giác, ở mỗi pha có điện trở thuần là 12[tex]\Omega[/tex] và cảm kháng 16[tex]\Omega[/tex]. Cường độ dòng điện qua mỗi pha của tải tiêu thụ bằng?
em làm ra 19A, vậy mà sách giải nó giải là [tex]I_P = \frac{U_P}{Z_P}=\frac{220}{20}=11A[/tex]
không biết em nhầm ở đoạn nào


vì cường độ dòng điện sớm pha hơn hdt của tụ điện là pi/2.nên khi pha ban đầu của hdt là 0==>pha i là pi/2.còn khi pha ban đầu cúa hdt tụ là -pi thì pha i là -pi/2
câu 2 bạn có thể nêu cách làm của mình để mọi người nhận xét đk k?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 11:12:06 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
ak cảm ơn vì câu 1
câu 2 mắc hình sao [tex]U_{dây}=\sqrt{3}U_{pha}[/tex]
[tex]U_{day}=\sqrt{3}U_{pha}[/tex] nên [tex]U_{day}= 220\sqrt{3}[/tex] mà tải tiêu thụ lại mắc theo kiểu hình tam giác [tex]U_{day}= U_{tai}[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{tai}= 220\sqrt{3}[/tex] mà
[tex]I_{tai}= \frac{U_{tai}}{Z}=\frac{220\sqrt{3}}{20}=19A[/tex]