Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: k4shando trong 09:52:45 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13837Tiêu đề: Xin giúp đỡ 1 số bài về dao động cơ
Gửi bởi: k4shando trong 09:52:45 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013
B1: 1 con lắc lò xo đặt trên mặt nằm ngang nhẵn,cách điện gồm vật nặng khối lượng 50g, tích điện q=20[tex]\mu[/tex] và lò xo có độ cứng k=20N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo ra 1 điện trường đều E=[tex]10^{5}[/tex] V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ [tex]\Delta[/tex]=0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển . Sau đó con lắc dao động với biên độ là bao nhiêu
A. 10cm           B. 1cm          C.2cm              D.20cm

Bài 2: 1 con lắc đơn có vật nặng là quả cầu bằng sắt có m=10g, lấy g=10m/s[tex]^{2}[/tex]. Nếu đặt dưới con lắc 1 nam châm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi [tex]\frac{1}{1000}[/tex] so với khi không có nam châm. Lực hút mà nam châm tác dụng vào con lắc là bao nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ 1 số bài về dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:01:28 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013
B1: 1 con lắc lò xo đặt trên mặt nằm ngang nhẵn,cách điện gồm vật nặng khối lượng 50g, tích điện q=20[tex]\mu[/tex] và lò xo có độ cứng k=20N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo ra 1 điện trường đều E=[tex]10^{5}[/tex] V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ [tex]\Delta[/tex]=0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển . Sau đó con lắc dao động với biên độ là bao nhiêu
A. 10cm           B. 1cm          C.2cm              D.20cm
Bài này thầy Thạnh đang ra đề thi bên "Tiến tới đề thi ĐH 2013" http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13437.30 nên thầy không HD nữa, chờ vài hôm rồi sẽ có người giải.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ 1 số bài về dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:13:04 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013
Bài 2: 1 con lắc đơn có vật nặng là quả cầu bằng sắt có m=10g, lấy g=10m/s[tex]^{2}[/tex]. Nếu đặt dưới con lắc 1 nam châm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi [tex]\frac{1}{1000}[/tex] so với khi không có nam châm. Lực hút mà nam châm tác dụng vào con lắc là bao nhiêu.
HD:
Đặt dưới con lắc một nam châm nên nó sẽ hút con lắc => ngoại lực hướng xuống => [tex]g'=g+\frac{F}{m}[/tex] > g
Mà [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex] => T' < T => T - T' = (1/1000)T => F = 0,0002N