Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:55:40 AM Ngày 30 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13819Tiêu đề: GIao thoa ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:55:40 AM Ngày 30 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này vs ạ:
THực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y- âng, biết a = 0,5mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4[tex]\mu[/tex]m đến 0,76[tex]\mu[/tex]m. số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72cm là:
A. 5             B. 4                C. 2                     D. 3


Tiêu đề: Trả lời: GIao thoa ánh sáng đơn sắc
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:21:31 AM Ngày 30 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này vs ạ:
THực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y- âng, biết a = 0,5mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4[tex]\mu[/tex]m đến 0,76[tex]\mu[/tex]m. số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72cm là:
A. 5             B. 4                C. 2                     D. 3
HD: Viết vị trí vân tối (bị tắt tai M) [tex]x=(k+0,5)\frac{\lambda.D\ }{a}\rightarrow \lambda =\frac{ax}{(k+0,5)D}[/tex]
Thế ngược vào sẽ tìm được k, số k  chính là số bức xạ cho vân tối