Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 10:17:46 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13803Tiêu đề: điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 10:17:46 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Mạch gồm điện trở [tex]R=100\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm
[tex]L=\frac{1}{\Pi }[/tex]. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=400cos^{2}(50\Pi t)(V)[/tex]. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng:
a. 1A          b. 3,26A              c. (2+ can2)A             d. can5 A

dạng bài này lạ quá. mong các thầy giúp giùm em ạTiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hoanghiepx27 trong 10:31:37 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
[tex]u=400\cos ^{2}(50\pi t)=200 + 200\cos (100\pi t)[/tex] --->ta thấy hđt gồm 2 thành phần là phần xoay chiều và phần 1 chiều
---> cường độ của dòng 1 chiều là I1=[tex]\frac{200}{100}[/tex]=2 (A)
--->cường độ dòng điện xoay chiều là I2=