Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 07:51:11 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13788Tiêu đề: nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 07:51:11 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250can2cos100t V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc pi/3. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X


Tiêu đề: Trả lời: nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:37:35 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250can2cos100t V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc pi/3. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X
Hướng dẫn em tự tính.
+ Zd=U/I1
+ Mắc cuộn dây với x ==> do x vuông pha với cuộn dây
==> [tex]Z^2=Zx^2+Zd^2 (Z=U/I2) ==> Zx ==> Ux[/tex] và [tex]\varphi_x=90-60=30[/tex]
+ [tex]Px=Ux.I.cos(\varphi_x)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 09:16:58 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250căn2.cos100pi.t thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha 60độ  so với u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cđdđ hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp 2 đầu mạch sớm pha hơn điện áp 2 đầu X là 60độ. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là:
a. 300W        b.200 căn2 W      c.434,4 W         d.386,7W

Thầy ơi, hai bài này khác nhau mà!!