Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 04:16:58 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13787Tiêu đề: Bài toán C thay đổi.nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 04:16:58 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos ([tex]\omega t[/tex])V vào đoạn mạch RLC biết R=100[tex]\sqrt{2} \Omega[/tex] ,tụ điện có điện dung thay đổi được.Khi điện dung tụ điện lần lượt là [tex]C1 = \frac{25}{ \Pi }\mu F[/tex] và [tex]C2 = \frac{125}{3 \Pi }[/tex] [tex]\mu F[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị.Điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C là?
A.C = [tex]\frac{200}{ \Pi }\mu F[/tex] hoặc [tex]C = \frac{50}{ \Pi }\mu F[/tex]
B.C = [tex]\frac{100}{ \Pi }\mu F[/tex] hoặc [tex]C = \frac{50}{ \Pi }\mu F[/tex]
C.C = [tex]\frac{100}{ \Pi }\mu F[/tex] hoặc [tex]C = \frac{200}{ \Pi }\mu F[/tex]
D.C = [tex]\frac{100}{ \Pi }\mu F[/tex] hoặc [tex]C = \frac{300}{ \Pi }\mu F[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán C thay đổi.nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: cuongthich trong 08:51:36 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
 bạn xem dưới tệp đính kèm nha máy tính lỗi nên không đánh được