Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: E.Galois trong 10:32:13 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13784Tiêu đề: Bài 43.29* Giải toán vật lý 10 tập 2
Gửi bởi: E.Galois trong 10:32:13 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013
 ho:)Có ai làm bài 43.29* trong sách Giải toán Vật lý 10 tập hai chưa, giải dùm mình với. Đề như sau: Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử bị giam trong một ống  hình trụ đặt nằm ngang và ngăn cách với bên ngoài bằng 2 pittong khối lượng m (có thể trượt không ma sát với xylanh). Truyền cho các pittong vận tốc đầu v và 3v theo cùng hướng. Nhiệt độ ban đầu là [tex]T_{0}[/tex]. Coi xylanh rất dài. Tìm nhiệt độ cực đại mà khí đạt được. Cho rằng xilanh và pittong cách nhiệt.


Tiêu đề: Trả lời: Bài 43.29* Giải toán vật lý 10 tập 2
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:52:28 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Tác giả xem lại quy định đăng bài về phần đặt tên topic.


Tiêu đề: Trả lời: Bài 43.29* Giải toán vật lý 10 tập 2
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:08:59 AM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Bạn lần sau rút kinh nghiệm nhé !
Sách này tập hai không có giải hic hic
Mình làm thế này thôi , bạn tham khảo chẳng biết có đúng không ?
Bạn tham khảo cùng hình bên dưới
Ta truyền cho pitton 1 vận tốc đầu [tex]v_{1}=v[/tex] và vận tốc đầu của pitton 2 là [tex]v_{2}=3v[/tex] (Theo đúng như đề bài)
Và cũng biểu diễn [tex]\vec{F_{1}};\vec{F_{2}}[/tex] là lực mà khí trong xilanh tác dụng lên 2 pitton
[tex]\vec{F_{1}}[/tex] cùng hướng [tex]\vec{v_{1}}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] pitton 1 chuyển động nhanh dần sang bên tay phải

[tex]\vec{F_{2}}[/tex] ngược hướng [tex]\vec{v_{2}}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] pitton 2 chuyển động chậm dần sang bên tay phải

Khối khi trong xilanh chuyển động có khối lượng là [tex]m_{0}[/tex]

-Vận tốc tương đối của (2) với (1) là [tex]\vec{v_{21}}=\vec{v_{2}}-\vec{v_{1}}=2\vec{v}[/tex]

- Tại thời điểm t=0 , [tex]\vec{v_{21}}[/tex] hướng sang bên tay phải có độ lớn là 2v . Do (1) chuyển động phải phải nhanh dần và (2) chuyển

động chậm dần sang phải nên [tex]\left|\vec{v_{21}} \right|[/tex] giảm dần từ 2v về 0 , sau đó thì đổi hướng

Ban đầu (2) dịch chuyển lại về (1) nên khí trong xilanh nén , nhiệt độ cao dần lên

Sau khi [tex]\left|\vec{v_{21}} \right|[/tex]=0 thì (2) lại xa dần (1) nên khí trong xilanh lại dãn ra , nhiệt độ cũng vì thế mà giảm dần xuống

Vậy ta có thể kết luận nhiệt độ khí trong xilanh cực đại khi [tex]\left|\vec{v_{21}} \right|[/tex]=0 , lúc ấy 2 xilanh và khối khí chuyển động cùng với

vận tốc v' sang phải

Theo ĐL BT ĐL ta có

[tex]m.3v+m.v=(2m+m_{0}).v'[/tex]

[tex]\Rightarrow v'=\frac{4mv}{2m+m_{0}}[/tex]

Áp dụng ĐL BT ĐN : công mà khí thực hiện [tex]A'=\Delta W_{đ}=W_{đ}-W_{0đ}[/tex]

Ta tính được [tex]W_{đ}=\frac{1}{2}(2m+m_{0}).v'^{2}=\frac{8m^{2}v^{2}}{2m+m_{0}}[/tex]

và [tex]W_{01}=\frac{1}{2}mv_{1}^{2}+\frac{1}{2}mv_{2}^{2}[/tex][tex]=5mv^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow A'=-\frac{mv^{2}(2m+5m_{0}}{2m+m_{0}}[/tex]

Biến thiên nội năng của khí là : [tex]\Delta U=\frac{3}{2}R.(T_{max}-T_{0})[/tex]

Theo nguyên lí I NĐLH ta dễ dàng có được [tex]\Delta U=Q-A'[/tex]

Vậy nên ta có : [tex]\frac{3}{2}R(T_{max}-T_{0})=\frac{mv^{2}(2m+5m_{0})}{2m+m_{0}}[/tex]

[tex]\Rightarrow T_{max}=T_{0}+\frac{2mv^{2}(2m+5m_{0})}{3R(2m+m_{0})}[/tex]

Mặt khác:  [tex]m\gg m_{0}\Rightarrow T_{max}=T_{0}+\frac{2mv^{2}}{3R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài 43.29* Giải toán vật lý 10 tập 2
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:15:38 AM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Và thêm nữa, lần sau thành viên Trần Anh Tuấn còn giải những topic vi phạm thì chúng tôi cũng xóa nốt bài giải của bạn.

Những topic vi phạm thì không được giải!


Tiêu đề: Trả lời: Bài 43.29* Giải toán vật lý 10 tập 2
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 08:01:06 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Và thêm nữa, lần sau thành viên Trần Anh Tuấn còn giải những topic vi phạm thì chúng tôi cũng xóa nốt bài giải của bạn.

Những topic vi phạm thì không được giải!
Cảm ơn thầy đã nhắc nhở ạ !!!!
Em thấy bạn này mới có một bài viết chứng tỏ mới vào diễn đàn của chúng ta , có thể chưa đọc kĩ quy định em nghĩ thầy nhắc nhở thôi , xong vẫn nên giải bài cho bạn ý , nếu lần hai tái phạm thì mới nên xử lý chứ ạ !
Hồi em mới vào diễn đàn cũng bị thầy nhắc nhở một lần xong vẫn được thầy Hà Văn Thạnh giải giúp từ đó trở đi là chẳng bao giờ em mắc lỗi nữa
Mà em để ý có bạn kunkute hay đăng bài trong box này , bạn ý rất hay phạm lỗi thầy ạ .
Thầy Thạnh tốt bụng chẳng xem gì cả cứ thế giải bài giúp bạn ý hic hic hic