Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 10:10:21 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13782Tiêu đề: Bài Điện xoay chiều C biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 10:10:21 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Em có bài điện không giải được thầy cô và các bạn giúp em với

        Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , độ tự cảm [tex]1/3\Pi[/tex] (H) . Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80 [tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120V , tần số 50 Hz . Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu . Hỏi
a> Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là ( Đáp án : 1,4A )
b> Dòng điện trong mạch khi đó lệch pha so với điện áp hai đầu mạch là ( Đáp án : [tex]120^{0}[/tex]
[tex]120^{0}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện xoay chiều C biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 12:18:27 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Em có bài điện không giải được thầy cô và các bạn giúp em với

        Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , độ tự cảm [tex]1/3\Pi[/tex] (H) . Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80 [tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120V , tần số 50 Hz . Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu . Hỏi
a> Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là ( Đáp án : 1,4A )
b> Dòng điện trong mạch khi đó lệch pha so với điện áp hai đầu mạch là ( Đáp án : [tex]120^{0}[/tex]
[tex]120^{0}[/tex]Ta có:
[tex]U_{LC}=I.Z_{LC}=\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}.\frac{U}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}[/tex]
[tex]U_{LC}[/tex] đạt min khi [tex]\frac{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=1+\frac{R^{2}+2.Rr}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex] đạt max [tex]\rightarrow[/tex] [tex]r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex] đạt min [tex]\rightarrow[/tex] [tex]Z_{C}=0[/tex]
Vậy là đã biết tất cả các phần tử của mạch, bạn có thể giải dễ dàng phần còn lại thôi :)Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện xoay chiều C biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: hainam23 trong 11:31:27 AM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Em có bài điện không giải được thầy cô và các bạn giúp em với

        Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , độ tự cảm [tex]1/3\Pi[/tex] (H) . Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80 [tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120V , tần số 50 Hz . Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu . Hỏi
a> Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là ( Đáp án : 1,4A )
b> Dòng điện trong mạch khi đó lệch pha so với điện áp hai đầu mạch là ( Đáp án : [tex]120^{0}[/tex]
[tex]120^{0}[/tex]Ta có:
[tex]U_{LC}=I.Z_{LC}=\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}.\frac{U}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}[/tex]
[tex]U_{LC}[/tex] đạt min khi [tex]\frac{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=1+\frac{R^{2}+2.Rr}{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}[/tex] đạt max [tex]\rightarrow[/tex] [tex]r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex] đạt min [tex]\rightarrow[/tex] [tex]Z_{C}=0[/tex]
Vậy là đã biết tất cả các phần tử của mạch, bạn có thể giải dễ dàng phần còn lại thôi :)


Mình tưởng [tex]Z_{C}=Z_{L}[/tex] chứ với lại mình cũng thử cả [tex]Z_{C}=0[/tex] rồi cũng không ra được đáp án . Bạn xem lại giúp mình được khôngTiêu đề: Trả lời: Bài Điện xoay chiều C biến thiên cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:53:11 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Em có bài điện không giải được thầy cô và các bạn giúp em với
        Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40[tex]\Omega[/tex] , độ tự cảm [tex]1/3\Pi[/tex] (H) . Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80 [tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120V , tần số 50 Hz . Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu . Hỏi
a> Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là ( Đáp án : 1,4A )
b> Dòng điện trong mạch khi đó lệch pha so với điện áp hai đầu mạch là ( Đáp án : [tex]120^{0}[/tex]
[tex]120^{0}[/tex]
+ [tex]UdC=I,ZdC=U.\frac{\sqrt{(ZL-ZC)^2+R1^2}}{\sqrt{(ZL-ZC)^2+(R1+R2)^2}} [/tex]
==> UdCmin khi ZL=ZC ==> [tex]Io=Uo/(R1+R2)=1 ==> I = \frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
+ lệch pha 0