Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mikukikute trong 07:42:53 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13781Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Mikukikute trong 07:42:53 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
1) 1 con lắc lò xo dao động điều hòa, cứ sau 1 khoảng thời gian 2,5s thì động năng = thế năng. Tần số dao động của vật là bao nhiêu?
2) 1 con lắc lò xo nằm ngang, tại VTCB, cấp cho vật nặng 1 vận tốc = 10cm/s dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc đó vật cách VTCB bao nhiêu?
3) 1 con lắc lò xo dao động điều hòa với pt: x= A cos([tex]\omega t+\varphi[/tex]). Cứ sau những khoảng thời gian = nhau và =[tex]\Pi[/tex] /40 (s) thì động năng của vật = thế năng của lò xo. Con lắc Dao động điều hòa với tần số góc là bn?
 Mong các thầy cô và cá bạn giúp đỡTiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:32:48 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
1) 1 con lắc lò xo dao động điều hòa, cứ sau 1 khoảng thời gian 2,5s thì động năng = thế năng. Tần số dao động của vật là bao nhiêu?

3) 1 con lắc lò xo dao động điều hòa với pt: x= A cos([tex]\omega t+\varphi[/tex]). Cứ sau những khoảng thời gian = nhau và =[tex]\Pi[/tex] /40 (s) thì động năng của vật = thế năng của lò xo. Con lắc Dao động điều hòa với tần số góc là bn?
 Mong các thầy cô và cá bạn giúp đỡ


cứ sau những khoảng thời gian [tex]\frac{T}{4}[/tex] thì động năng lại bằng thế năng, từ đó bạn tính được f và [tex]\omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:44:20 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

2) 1 con lắc lò xo nằm ngang, tại VTCB, cấp cho vật nặng 1 vận tốc = 10cm/s dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc đó vật cách VTCB bao nhiêu?

Vật đi từ VTCB, khi thế năng đạt cực đại lần đầu tiên thì thời gian vật đã đi là T/4 [tex]\rightarrow[/tex] [tex]\omega[/tex]
Lúc này toàn bộ động năng chuyển thành thế năng: [tex]m.v^{2}= k.x^{2}\rightarrow x=v.\sqrt{\frac{m}{k}}=\frac{v}{\omega}[/tex]