Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:42:11 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13780Tiêu đề: BT cực trị khó cần giúp. (04)
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:42:11 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = [tex]200\sqrt{2}[/tex]V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.Biết cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm L thay đổi được.Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện là 200V.Giá trị hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn cảm là:
A.100V
B.150V
C.400V
D.200V


Tiêu đề: Trả lời: BT cực trị khó cần giúp. (04)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:51:07 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = [tex]200\sqrt{2}[/tex]V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.Biết cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm L thay đổi được.Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện là 200V.Giá trị hiệu điện thế cực đại hai đầu cuộn cảm là:
A.100V
B.150V
C.400V
D.200V

vẽ hình vecto fresnel với uRC vuông pha u (em xem thêm bên trang chủ, thay đổi L đế ULmax)
==> [tex]U^2=(UL-UC).UL[/tex] ==> UL