Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:37:43 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13779Tiêu đề: bài tập cực trị khó cần giúp-03
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:37:43 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Cho mạch RLC nối tiếp .Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex]V,tần số f thay đổi được.Khi tần số f1 = 20Hz hoặc f2 = 20Hz thì hệ số công suất trong mạch như nhau.Hỏi khi tần số bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại?
A.65Hz
B.100Hz
C.50Hz
D.30Hz


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cực trị khó cần giúp-03
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:56:23 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Cho mạch RLC nối tiếp .Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex]V,tần số f thay đổi được.Khi tần số f1 = 20Hz hoặc f2 = 20Hz thì hệ số công suất trong mạch như nhau.Hỏi khi tần số bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại?
A.65Hz
B.100Hz
C.50Hz
D.30Hz
(Hầu hết các bài em hỏi liên qua đến cực trị, muốn làm TN thì em cần nhớ các hệ quả suy ra từ bài toán cực trị thì làm mới nhanh được, vì hầu hết đây đều là các bài tự luận với thời lượng giải tương đối dài, em xem thêm các hệ quả suy ra từ bài toán cực trị bên trang chủ nhé).
Thay đổi f cho cùng công suất ==> cùng Z ==> [tex]\omega_1.\omega_2=1/LC[/tex]
Thay f để Imax ==> Cộng hưởng ==> [tex]\omega_0^2=1/LC[/tex]
==> [tex]\omega_1.\omega_2=\omega_0^2 ==> f_1.f_2=f_0^2[/tex]