Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:27:42 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13777Tiêu đề: Bài toán cực trị khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:27:42 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Mạch RLC mắc nối tiếp.Khi đặt vào mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc [tex]\omega[/tex] thì mạch có tính cảm kháng.Cho [tex]\inline \omega[/tex] biến đổi thì ta thấy tồn tại một giá trị của [tex]\inline \omega[/tex] khi đó cường độ hiệu dụng có trị số lớn nhất là Imax và tồn tại hai giá trị [tex]\omega 1[/tex] và [tex]\omega 2[/tex] với [tex]\omega 1 - \omega 2 = 100 \pi[/tex],để cường độ dòng điện trong mạch bằng nhau và thỏa mãn I1 = I2 = [tex]\frac{I_{max}}{3}[/tex],biết L = [tex]\frac{2\sqrt{2}}{ \pi}[/tex] (H).Tìm điện trở R?
A.[tex]\inline 200\Omega[/tex]
B.[tex]\inline 100\Omega[/tex]
C.[tex]\inline 150\Omega[/tex]
D.[tex]200\sqrt{2} \Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cực trị khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:02:30 AM Ngày 27 Tháng Một, 2013
Mạch RLC mắc nối tiếp.Khi đặt vào mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc [tex]\omega[/tex] thì mạch có tính cảm kháng.Cho [tex]\inline \omega[/tex] biến đổi thì ta thấy tồn tại một giá trị của [tex]\inline \omega[/tex] khi đó cường độ hiệu dụng có trị số lớn nhất là Imax và tồn tại hai giá trị [tex]\omega 1[/tex] và [tex]\omega 2[/tex] với [tex]\omega 1 - \omega 2 = 100 \pi[/tex],để cường độ dòng điện trong mạch bằng nhau và thỏa mãn I1 = I2 = [tex]\frac{I_{max}}{3}[/tex],biết L = [tex]\frac{2\sqrt{2}}{ \pi}[/tex] (H).Tìm điện trở R?
A.[tex]\inline 200\Omega[/tex]
B.[tex]\inline 100\Omega[/tex]
C.[tex]\inline 150\Omega[/tex]
D.[tex]200\sqrt{2} \Omega[/tex]

Dạng toán này giarinhieefu trên diễn đàn rồi, e tự tìm xem


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cực trị khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: yennhi10595 trong 04:07:56 PM Ngày 27 Tháng Một, 2013
A ơi hướng dẫn e cách làm bài trên với ạ.hướng dẫn e cách làm thôi
E cám ơn a


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán cực trị khó.mọi người giúp với
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:44:47 AM Ngày 28 Tháng Một, 2013
A ơi hướng dẫn e cách làm bài trên với ạ.hướng dẫn e cách làm thôi
E cám ơn a
Xem bài tương tự: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13440.0