Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 02:15:29 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13745Tiêu đề: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 02:15:29 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn A, B dao động theo phương đứng với phương trình lần lượt là [tex]uA=Acos\omega t[/tex] và [tex]uB=2Asin\omega t[/tex]. Bước sóng trên mặt chất lỏng là [tex]\lambda[/tex]. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Điểm M trên mặt chất lỏng không nằm trên đường AB, cách nguồn A, B những đoạn lần lượt là [tex]18,25\lambda[/tex] và [tex]9,5\lambda[/tex]. Biên độ dao động tại M là:
a. 2A          b. 3A               c. A             d. [tex]\sqrt{5}[/tex]A

bài này em tính ra đáp án D mà đáp án đúng lại là C. không pit sai ở đâu . mong các thầy giúp em với ạ. em cảm ơnTiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 02:25:17 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn A, B dao động theo phương đứng với phương trình lần lượt là [tex]uA=Acos\omega t[/tex] và [tex]uB=2Asin\omega t[/tex]. Bước sóng trên mặt chất lỏng là [tex]\lambda[/tex]. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Điểm M trên mặt chất lỏng không nằm trên đường AB, cách nguồn A, B những đoạn lần lượt là [tex]18,25\lambda[/tex] và [tex]9,5\lambda[/tex]. Biên độ dao động tại M là:
a. 2A          b. 3A               c. A             d. [tex]\sqrt{5}[/tex]A

bài này em tính ra đáp án D mà đáp án đúng lại là C. không pit sai ở đâu . mong các thầy giúp em với ạ. em cảm ơn


[tex]uB=2Acos(\omega t-0,5\Pi )[/tex]
pha dao động mà nguồn A và B truyền tới M
[tex]\varphi _{AM}=-2\Pi \frac{MA}{\lambda }=-36,5\Pi[/tex]
[tex]\varphi _{BM}=-\frac{\Pi }{2}-2\Pi \frac{MB}{\lambda }=-19,5\Pi[/tex]
[tex]\varphi _{BM}-\varphi _{AM}=17\Pi[/tex]
vậy pha dao đông tại M do 2 nguồn lan truyền tới ngước pha nhau nên Am=2A-A=A


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:25:06 AM Ngày 25 Tháng Một, 2013
Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn A, B dao động theo phương đứng với phương trình lần lượt là [tex]uA=Acos\omega t[/tex] và [tex]uB=2Asin\omega t[/tex]. Bước sóng trên mặt chất lỏng là [tex]\lambda[/tex]. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Điểm M trên mặt chất lỏng không nằm trên đường AB, cách nguồn A, B những đoạn lần lượt là [tex]18,25\lambda[/tex] và [tex]9,5\lambda[/tex]. Biên độ dao động tại M là:
a. 2A          b. 3A               c. A             d. [tex]\sqrt{5}[/tex]A

bài này em tính ra đáp án D mà đáp án đúng lại là C. không pit sai ở đâu . mong các thầy giúp em với ạ. em cảm ơn

Dùng công thức tổng quát để tính biên độ của 2 nguồn lệch pha bất kì
[tex]A_{M}=2A\left|cos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_{2}-d_{1})+\frac{\Delta \varphi }{2 } \right] \right|[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:23:48 AM Ngày 25 Tháng Một, 2013
Oh, 2 nguồn này khác biên độ mà? không dùng được công thức này rồi!