Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 09:56:08 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13739Tiêu đề: Hóa Hữu cơ.
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 09:56:08 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Câu 50: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần: Phần 1 có thể tích
11,2 lít đem trộn với 6,72 lít H2, đun nóng (có Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu. Phần 2 nặng 80 gam đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
A. CH4 và C4H8    B. C2H6 và C3H6    C. C3H8 và C2H4    D. C4H10 và C3H6.
Mong mọi người giải giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa Hữu cơ.
Gửi bởi: superburglar trong 10:19:28 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
ở phần một dễ dàng tính nankan=0,3 mol,nanken=0,2 mol.
phần 2 lập hệ tìm đk số mol h20=7 mol và 02=9 mol(bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi)==>nankan trong phần 2=nH20-nC02=1,5 mol=5.lần ankan phan 1.vậy phần 2 gấp 5 lần phần 1==>số mol hôn hợp phần 2 =0,5.5=2,5.==>nguyên tử C và H trung bình lần lượt là 2,2 và 5,6.vậy chọn A