Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:55:18 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13734Tiêu đề: Bài toán hộp đen khó-cần giúp (bài 3)
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:55:18 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp.Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hai đầu mỗi phần tử là U và 2U.Hai phần tử đó phải là?
A.Tụ điện và một cuộn dây có điện trở Ro
B.Điện trở thuần và một tụ điện
C.Tụ điện và một cuộn dây thuần cảm
D.Điện trở thuần và một cuộn dây thuần cảm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hộp đen khó-cần giúp (bài 3)
Gửi bởi: superburglar trong 08:38:02 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
nhận xét cho 3 điểm A,B,C thì luôn có[tex]AB+BC\geq BC[/tex].dấu bằng xảy ra khi A,B,C thẳng hàng.áp dụng vào bài toán này thấy U+U=2U tức X,Y cùng phương.chọn C