Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:51:29 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13733Tiêu đề: Bài toán hộp đen khó-cần giúp (bài 2)
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:51:29 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Cho đoạn mạch điện xoay AB chiều gồm L,C và hộp đen X.Hộp X chứa hai trong ba phần tử:điện trở thuần,cuộn dây,tụ điện.Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có tần số f,thì người ta nhận thấy ULC lêch pha [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] so với Ux.Hộp X chứa:
A.Cuộc dây thuần cảm và tụ điện
B.Cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần
C.Điện trở thuần cà tụ điện
D.Cuộn dây không thuần cảm và tụ điện


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hộp đen khó-cần giúp (bài 2)
Gửi bởi: superburglar trong 08:29:30 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
bạn vẽ giản đồ nhận thấy ULC là trục thẳng đứng.vậy Ux chỉ có thể theo phương ngang.đối chiếu đáp án chỉ có đáp án D thỏa mãn (trong th này Zl=Zc)