Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 02:31:01 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13729Tiêu đề: BÀI TẬP MẠCH LC CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 02:31:01 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Hai cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lần lượt là L1 = 8 mH và L2 = 4mH. Dòng điện trong hai cuộn cảm có tốc độ tăng như nhau. Tại thời điểm nào đó công suất tức thời của hai cuộn cảm bằng nhau. Tại thời điểm đó, gọi i1, e1, w1 và i2, e2, w2 là cường độ dòng điện, suất điện động tự cảm và năng lượng từ trường của hai cuộn dây (1) và (2). Kết quả nào sau đây sai?
  A. [tex]\frac{w_{2}}{w_{1}}=4[/tex].     B.  [tex]\frac{w_{1}}{w_{2}}=4[/tex].  C. [tex]\frac{e_{2}}{e_{1}}=\frac{1}{4}[/tex]    D. [tex]\frac{i_{1}}{i_{2}}=\frac{1}{4}[/tex]