Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 10:31:15 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13717Tiêu đề: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: dieplyrc trong 10:31:15 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
1.Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 0đến 120 độ, khi góc xoay của tụ có giá trị là 8 độ thì mạch thu được bước sóng lamda. Hỏi để mạch thu được  bước sóng bằng 2 lần lamda  cần xoay thêm tụ một góc bằng bao nhiêu?
A:  16 độ         B. 39           C. 47         D. 78

2.bài này em làm ko có trong đáp án
 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự  cảm L ko đổi .Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=75MHz.Khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì tần số dao động riêng lẻ của mạch là f2=100MHz.Nếu dùng C1 song song C2 thì tần số dao động riêng của mạch:
A:  175MHz      B:  125MHz    C: 25MHz       D:  60MHz

3:  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.103rad.s-1. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm ban , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A:  1,496.10-4s. 
 B. 7,480.10-5 s.   
 C. 1,122.10-4 s. 
   D. 2,244.10-4


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: superburglar trong 10:54:23 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
1.Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 0đến 120 độ, khi góc xoay của tụ có giá trị là 8 độ thì mạch thu được bước sóng lamda. Hỏi để mạch thu được  bước sóng bằng 2 lần lamda  cần xoay thêm tụ một góc bằng bao nhiêu?
A:  16 độ         B. 39           C. 47         D. 78

2.bài này em làm ko có trong đáp án
 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự  cảm L ko đổi .Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=75MHz.Khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì tần số dao động riêng lẻ của mạch là f2=100MHz.Nếu dùng C1 song song C2 thì tần số dao động riêng của mạch:
A:  175MHz      B:  125MHz    C: 25MHz       D:  60MHz

3:  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.103rad.s-1. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm ban , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A:  1,496.10-4s. 
 B. 7,480.10-5 s.   
 C. 1,122.10-4 s. 
   D. 2,244.10-4

bài 1.khi /góc xoay là 8 độ thì có [tex]C1-Cmin=\frac{Cmax-Cmin}{120-0}\Rightarrow C1=26\mu F[/tex].bước sóng tăng 2 lần thì lúc đó C2=4C1=104[tex]\mu F[/tex]
vậy [tex]\alpha =\frac{(C2-Cmin).120}{Cmax-Cmin}=47độ[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:58:07 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013


2.bài này em làm ko có trong đáp án
 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự  cảm L ko đổi .Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=75MHz.Khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì tần số dao động riêng lẻ của mạch là f2=100MHz.Nếu dùng C1 song song C2 thì tần số dao động riêng của mạch:
A:  175MHz      B:  125MHz    C: 25MHz       D:  60MHz


ghép song song hai tụ thì ta có biểu thức
[tex]\frac{1}{f^{2}}=\frac{1}{f_{1}^{2}}+\frac{1}{f_{2}^{2}}\Rightarrow f=60Mhz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:02:17 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013


3:  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.103rad.s-1. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm ban , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A:  1,496.10-4s. 
 B. 7,480.10-5 s.   
 C. 1,122.10-4 s. 
   D. 2,244.10-4

năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường khi:[tex]q=\frac{Q0}{\sqrt{2}}[/tex]
bạn dùng vòng tròn lượng giác để xá định góc quay từ khi điện tích cức đại đến khi điện tích bằng Qo/căn 2 là pi/4-----> thời gian pi/(4. omega)=.............


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: superburglar trong 11:04:31 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
1.Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 0đến 120 độ, khi góc xoay của tụ có giá trị là 8 độ thì mạch thu được bước sóng lamda. Hỏi để mạch thu được  bước sóng bằng 2 lần lamda  cần xoay thêm tụ một góc bằng bao nhiêu?
A:  16 độ         B. 39           C. 47         D. 78

2.bài này em làm ko có trong đáp án
 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự  cảm L ko đổi .Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=75MHz.Khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì tần số dao động riêng lẻ của mạch là f2=100MHz.Nếu dùng C1 song song C2 thì tần số dao động riêng của mạch:
A:  175MHz      B:  125MHz    C: 25MHz       D:  60MHz

3:  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.103rad.s-1. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm ban , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A:  1,496.10-4s. 
 B. 7,480.10-5 s.   
 C. 1,122.10-4 s. 
   D. 2,244.10-4

bài 1.khi /góc xoay là 8 độ thì có [tex]C1-Cmin=8.(\frac{Cmax-Cmin}{120-0})\Rightarrow C1=26\mu F[/tex].bước sóng tăng 2 lần thì lúc đó C2=4C1=104[tex]\mu F[/tex]
vậy [tex]\alpha =\frac{(C2-Cmin).120}{Cmax-Cmin}=47độ[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:32:07 AM Ngày 29 Tháng Một, 2013
1.Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 0đến 120 độ, khi góc xoay của tụ có giá trị là 8 độ thì mạch thu được bước sóng lamda. Hỏi để mạch thu được  bước sóng bằng 2 lần lamda  cần xoay thêm tụ một góc bằng bao nhiêu?
A:  16 độ         B. 39           C. 47         D. 78

2.bài này em làm ko có trong đáp án
 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự  cảm L ko đổi .Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1=75MHz.Khi thay tụ C1 bằng tụ C2thì tần số dao động riêng lẻ của mạch là f2=100MHz.Nếu dùng C1 song song C2 thì tần số dao động riêng của mạch:
A:  175MHz      B:  125MHz    C: 25MHz       D:  60MHz

3:  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.103rad.s-1. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm ban , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A:  1,496.10-4s. 
 B. 7,480.10-5 s.   
 C. 1,122.10-4 s. 
   D. 2,244.10-4

bài 1.khi /góc xoay là 8 độ thì có [tex]C1-Cmin=\frac{Cmax-Cmin}{120-0}\Rightarrow C1=26\mu F[/tex].bước sóng tăng 2 lần thì lúc đó C2=4C1=104[tex]\mu F[/tex]
vậy [tex]\alpha =\frac{(C2-Cmin).120}{Cmax-Cmin}=47độ[/tex]


Đề yêu cầu tìm góc xoay thêm (từ 8 độ) chú ý kẻo dính chưởng nhá!