Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 10:23:21 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13716Tiêu đề: bài tập vật lý hạt nhân cần thầy/cô giúp
Gửi bởi: superburglar trong 10:23:21 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là 7,9 MeV. Biết khối lượng của các hạt proton, nơtron lần lượt là 1,00728 u; 1,00866 u và lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là
A. 196,99042 u   B. 196,98745 u   C. 196,97564 u   D. 196,92625 u
em hay bị nhầm chỗ đổi đơn vị phần này mong thầy cô chỉ rõ cho em với ạ.E xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lý hạt nhân cần thầy/cô giúp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 10:39:26 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là 7,9 MeV. Biết khối lượng của các hạt proton, nơtron lần lượt là 1,00728 u; 1,00866 u và lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là
A. 196,99042 u   B. 196,98745 u   C. 196,97564 u   D. 196,92625 u
em hay bị nhầm chỗ đổi đơn vị phần này mong thầy cô chỉ rõ cho em với ạ.E xin cảm ơn!

Năng lượng liên kết riêng W=[tex]\varepsilon[/tex]A=1556,3MeV. Khối lượng m=Z.p+(A-Z).n-W:931,5=196,92625. Đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập vật lý hạt nhân cần thầy/cô giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:44:46 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là 7,9 MeV. Biết khối lượng của các hạt proton, nơtron lần lượt là 1,00728 u; 1,00866 u và lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân [tex]Au_{79}^{197}[/tex] là
A. 196,99042 u   B. 196,98745 u   C. 196,97564 u   D. 196,92625 u
em hay bị nhầm chỗ đổi đơn vị phần này mong thầy cô chỉ rõ cho em với ạ.E xin cảm ơn!

[tex]\Delta E=\frac{\Delta m}{A}C^{2}[/tex]
[tex]\Delta m=N.mP+(A-N).mN-mX[/tex]
79.1,00728u+118.1,00866u-mX
tính mX códdown vị là u thì đặt u lam nhân tử chung. tính u.C^2=931,5Mev........ bạn thay vào tính Mx