Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 08:24:21 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13714Tiêu đề: bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 08:24:21 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
trong thí nghiệm yaang về giao thoa ánh sáng nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1}=750mm ;\lambda _{2}=675mm;\lambda _{3}=600mm.[/tex] .tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5[tex]\mu m[/tex] có vân sáng của bức xạ
A [tex]\lambda _{2};\lambda _{3}[/tex]
B [tex]\lambda _{3}[/tex]
C [tex]\lambda _{2}[/tex]
D [tex]\lambda _{1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:08:55 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
có [tex]\Delta d=k\lambda[/tex](k nguyên).thay lần lượt bước song vào thì thấy lamda1 thỏa mãn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: ntr.hoang trong 09:13:39 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Đơn vị bước song phải là μm bạn à, M cho vân sáng thì hiệu quang trình bằng kλ thôi, chia ra k ϵ Z thì lấy, vân sáng bậc 2 của bước  sóng λ1=0,75μm  ^-^