Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 04:46:48 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13711Tiêu đề: Xin giúp dùm em 1 câu về sóng dừng
Gửi bởi: kientri88 trong 04:46:48 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Xin các Thầy giải thích dùm. Em rất cám ơn.

Trên dây có 3 điểm liên tiếp M,N,B có sóng dừng với cùng biên độ 40 mm. M và N ngược pha, MN = NB/2=1 cm. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,004 s thì dây duỗi thẳng. Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp dùm em 1 câu về sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 05:04:15 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Xin các Thầy giải thích dùm. Em rất cám ơn.

Trên dây có 3 điểm liên tiếp M,N,B có sóng dừng với cùng biên độ 40 mm. M và N ngược pha, MN = NB/2=1 cm. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,004 s thì dây duỗi thẳng. Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng?
vẽ hình ra ta thấy M và đối xứng nhau qua nút, còn M và B đối xứng nhau qua bụng
[tex]NB=\frac{\lambda }{2}[/tex]
do MN=0,5 NB-------> M cách bụng một đoạn:[tex]\frac{\lambda }{8}[/tex]
biên độ dao động tại bụng:[tex]A_{M}=Acos2\Pi \frac{d }{\lambda }=A.cos2\Pi \frac{\lambda }{8\lambda }\Rightarrow A=>40=Acos\frac{\Pi }{4}\Rightarrow A=40\sqrt{2}mm[/tex]
chu khì dao động là T=2.0,004s=0,008s[tex]v=\frac{2\Pi }{T}A=\frac{2\Pi }{0,008}.40\sqrt{2}=.....=44,4m/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp dùm em 1 câu về sóng dừng
Gửi bởi: kientri88 trong 05:47:59 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013
 Bạn Danh ơi, NB không thể bằng lamđa/2 vì 2 điểm này thuộc cùng 1 bó sóngTiêu đề: Trả lời: Xin giúp dùm em 1 câu về sóng dừng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:14:51 AM Ngày 31 Tháng Một, 2013
Xin các Thầy giải thích dùm. Em rất cám ơn.

Trên dây có 3 điểm liên tiếp M,N,B có sóng dừng với cùng biên độ 40 mm. M và N ngược pha, MN = NB/2=1 cm. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,004 s thì dây duỗi thẳng. Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng?
Bài này nên vẽ hình ảnh sóng dừng ra sẽ dễ thấy hơn.
NB ở cùng 1 bụng, M ở bụng trước N (tôi ko vẽ hình trên này được)
Ta thấy k/c từ M (hoặc N/B) đến nút gần nhất là [tex]\lambda /12[/tex]
Nên Ab = 2A = 80mm
Kết hợp T/2 = 0,004s suy ra Vbmax